top of page

The Warner came already / Uyarıcı çoktan geldi

The Warner you have been waiting for has already arrived and has been warning the whole world for years. You don't like the Warner. But you are not listening. Even if you listen, you don't want to understand. Your disbelief, materialism, hostility to real information blinds you. What is promised is happening, but you do not understand anything. I say to foreigners: you are only listening to people from your own nation. I say to the Turks: you do not respect your own people. You do not give credit to someone who deals with scientific and religious information, makes scientific observations, explains within the framework of reason and logic, offers information and solutions that can be a solution in time of chaotic disasters. You go and watch stupid things and stupid people on the Internet. And then you are left in confusion.


Have you ever thought of the answers to these?: "Could something else be the cause of the changes occurring in the climate, on Earth, in space? Why are China, the United States, and the United Kingdom, which are the most harmful gas-producing and carbon-consuming countries in the world, not implementing Climate Laws? Why did someone suddenly come out and attribute climate change to carbon consumption and gas coming out of cows' asses when no one had complained for thousands of years? Why are globalists trying to bring artificial meat produced by consuming 20 times more energy and carbon to us? Why was this process timed to coincide precisely with the approach of the Wormwood Star to the earth and the increase of Cosmic Energy? Why was the climate issue left to the initiative of Global Oligarchs? Why will a group of tyrants rule over Basic Rights and Freedoms? Why has the world stopped and stopped, and the temperature of the world has gone through the roof at the time of the globalists' climate crisis lie? Why is the belief that the climate will improve based on the belief that it can happen with Global Oligarchs turning off the Sun?" Are there so many things that don't make sense? While those who want to control the world are bragging, the real reason is not the chaotic situation caused by the Wormdood Star?


Have you followed the major changes in the Schumann Resonance, the Magnetosphere, the Accuracy of the Earth's Axis, the Eruption of Volcanoes, Megatronic Earthquakes with technical measurements over the past 3 years?


I have been following the Wormwood Star (its name in Islam is Tariq, its name in Latin America is Hercolubus, its name in Astronomy is Planet X, its name in Sumerian is Nibiru /Neberu) for 3 years. I have done research in 9 different scientific fields and 5 different religious fields (including Christianity, Islam and Judaism). I have scanned the information of more than 40 countries in 7 languages. I followed the space observations. I have prepared a data archive larger than 2 tb. We are currently writing the book of Nibiru.


I have carried out Disaster Risk Analyses related to Turkey and countries of the world, determined safe areas against more than 20 types of major disasters, planned campgrounds where I can take shelter when Nibiru arrives, and created a community to prepare for chaotic times in more than 40 countries. I am the one who shares the most information about Nibiru on the Internet, makes comments and analyses, shares documents. I opened websites. I have prepared the Disaster Relief Guide books in Turkey and Disaster Relief Guide books in Germany. I am preparing new books now.


What kind of warning are you waiting for? Do you want angels to come down from heaven and give you information?----------Beklediğiniz uyarıcı çoktan geldi ve yıllardır bütün dünyayı uyarıyor. Uyarıcıyı beğenmiyorsunuz. Ancak siz dinlemiyorsunuz. Dinleseniz de anlamak istemiyorsunuz. İnançsızlık, materyalizm, gerçek bilgilere olan düşmanlığınız sizi kör ediyor. Vaad edilen gerçekleşiyor ama siz hiçbir şey anlamıyorsunuz. Yabancılara diyorum: Sadece kendi milletinizden insanları dinliyorsunuz. Türklere diyorum: Kendi insanınıza itibar etmiyorsunuz. Bilimsel ve dini bilgileri ele alan, bilimsel gözlemler yapan, akıl ve mantık çerçevesinde anlatan, kaotik afetler zamanında çözüm olabilecek bilgileri ve çözüm yollarını sunan birisine itibar etmiyorsunuz. Gidip internette saçma sapan şeyleri ve aptal insanları izliyorsunuz. Sonra da kafa karışıklığı içinde kalıyorsunuz.


Hiç aklınıza şunların cevapları geldi mi?: "Acaba iklimde, dünyada, uzayda meydana gelen değişimlerin nedeni başka bir şey olabilir mi? Dünyada en fazla zararlı gaz çıkartan ve karbon tüketen ülkelerinden olan Çin, ABD, İngiltere neden İklim Yasalarını uygulamıyor? Binlerce yıldır kimsenin şikayeti yokken neden birden bire birileri çıkıp iklim değişikliğini karbon tüketimine ve ineklerin kıçından çıkan gaza bağladı? Neden küreselciler 20 kat daha fazla enerji ve karbon harcayarak üretilen yapay eti önümüze getirmeye çalışıyorlar? Neden bu süreç tam da Pelin Yıldızı'nın dünyaya yaklaşması ve Kozmik Enerjinin artışı zamanına denk getirildi? Neden iklim konusu Küresel Oligarkların insiyatifine bırakıldı? Neden Temel Hak ve Özgürlükleri bir grup zorba yönetecek? Neden dünya durdu durdu da Küreselcilerin iklim krizi yalanı zamanında dünyanın sıcaklığı tavan yaptı? Neden iklimin düzeleceği inancı Küresel Oligarkları Güneş'i kapatması ile olabileceğine dayalı?" Mantıklı gelmeyen o kadar çok şey var ki? Dünyayı kontrol etmek isteyenler palavra atarken gerçek sebep Pelin Yıldızı'nın meydana getirdiği kaotik durum olmasın?


Son 3 yıldır Schumann Rezonansı'nda, Manyetosferde, Dünyanın Ekseninin Doğruluğunda, Volkanların Patlamasında, Megatronik Depremlerde meydana gelen büyük değişimleri teknik ölçümlerle izlediniz mi?


3 yıldır Pelin Yıldızı'nın (İslam'daki ismi Tarık, Latin Amerika'daki ismi Hercolubus, Astronomi'deki ismi Planet X, Sümerlerdeki ismi Nibiru / Neberu) takip ediyorum. 9 farklı bilimsel alanda ve 5 farklı dini alanda (Hristiyanlık, İslamiyet ve Yahudilik dahil) araştırmalar yaptım. 7 dilde 40'tan fazla ülkenin bilgilerini taradım. Uzay gözlemlerini takip ettim. 2 tb'ten büyük veri arşivi hazırladım. Şu sıralarda da Nibiru'nun kitabını yazıyoruz.


Türkiye ve Dünya ülkeleri ile ilgili Afet Risk Analizlerini yaptım, 20'den fazla büyük afet türünü ele alarak bunlara karşı güvenli alanları belirledim, Nibiru geldiğinde sığınabileceğim kamp alanlarını planladım, 40'tan fazla ülkede kaotik zamanlara hazırlık topluluğu oluşturdum. İnternette Nibiru ile ilgili en fazla bilgiyi paylaşan, yorumu ve analizi yapan, doküman paylaşan benim. Websiteler açtım. Türkiye'de Afetlerden Kurtuluş Rehberi ve Almanya'da Afetlerden Kurtuluş Rehberi kitaplarını hazırladım. Şimdi yeni kitapları hazırlıyorum.


Daha nasıl bir uyarıcı bekliyorsunuz ki? Gökten melekler insin de size bilgi versin mi istiyorsunuz?92 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Üç tarafımız deniz ama balık yiyemiyoruz..

Norveç'te sadece 6 bin 400 balıkçı teknesi var, 150 ülkeye balık ihracatı yapıyor. Türkiye'de 16 bin 450 balıkçı teknesi var, 100 ülkeden balık ithal ediyor! Barbun Senegal'den geliyor. Kalamar Hindis

Türkütopya Global Altyapıları

Kaotik afetler ve felaketler meydana geldiğinde milletimizin birliğini, beraberliğini ve dayanışmasını sağlamak üzere Türk Töresi, Örf ve Ananesi dahilinde hareket edecek olan yapılardır. Cesur ve akı

Türk Hazırlıkçılar Topluluğu (THT)

BAT tarafından yapılan yayın ve oba çalışmalarından haricen Türk Hazırlıkçılarını bir topluluk altında birleştiren yapıdır. Buradaki amaç; BAT'a ait özel çalışmaların herkese açık hale gelmesi ve sohb

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page