top of page

Vakıf malına dokunmak haramdır

Güncelleme tarihi: 18 Haz 2023

Hz.Süleyman devrinde pek çok olağanüstü olay meydana gelmiştir. Hz. Süleyman insanlara, cinlere ve hayvanlara hükmediyordu. Bir gün hayvanları çağırıp toplantı yapmak istedi. Hayvanlardan sadece minik bir kuş gelmedi. Ona başka bir hayvanı gönderdi ve yanına çağırdı. Kuş "Süleyman'a söyle, rahatımı bozmasın.. Yoksa ben yapacağımı bilirim" diye haber gönderdi. Hz. Süleyman küçücük kuşun ne yapabileceğini merak etti. "Gidip sorun bakalım, ne yapacakmış?" dedi. Kuş "Süleyman'ın bir sohbetinde işittim. Vakıf malından bir küçük taşı bile kendi keyfince alırsan Allah orayı helak eder demişti. Gider vakfın birinden bir tane küçük taş alırım. Allah orayı yıkar" demiş. Hz. Süleyman o kuşun bilgeliğine ve cesaretine bir şey diyememiş.


Vakıf ve devlet malı onları idare edenlere emanettir. Devlet kasasına ve malına İslam'da "Beyt'ül Mal" denilir. Bunlara keyfi şekilde dokunamazsınız. Devlet malına hortumculuk yapamazsınız ve rüşvet işlerini devlet işine bulaştıramazsınız. Halktan "toplamda" % 10'un üzerinde ver birden fazla kalem altında vergi alamazsınız. Devlet kasasını ve mallarını kendi zenginleşmeniz için kullanamazsınız. Vakıf mallarını ve kasasını kendi keyfinizce kullanamazsınız. Devleti idare edenler ve vakıfları idare edenler size kendi elleriyle veriyor olsalar bile ona el uzatamazsınız. Bunlara riayet etmemenin bedeli ebedi cehennem hayatıdır.


Haram olana helal ve helal olana haram demek ebedi cehenneme gitmeye kafidir. Yahudilerin de dediği üzere "faiz de ticaret gibidir" diyerek faizciliğe giren borsacılık, tefecilik, rüşvetçilik (sivil ya da resmi), katılım bankacılığı, her türlü bankacılık faaliyeti, factoring, leasing, döviz veya altın manipülasyonu, fahiş fiyat politikaları, karaborsacılık, devlet tahvili, devlet bonosu, vs. gibi işlerle uğraşamazsınız. Bunlarla uğraşanların yeri ebedi cehennemdir. Açın İslam Fıkhına bakın. Ama türlü bahaneler ve felsefik açılımlar üreterek haramlara helal demeye çalışmak dahi İslami açıdan büyük günahtır.


"Alın teri dökmeden, emek harcamadan, vakit harcamadan" kazanılan her türlü "haybeci kazanç" haramdır ve bunların hepsi birde FAİZCİLİĞE girer. Siz adına ne derseniz deyin. İsterseniz "Hacı Süleyman Çokdürüst Alın Teri Kazancı" deyin. Harama ne ad verirseniz verin haramdır. Mahşerde yaratıldığınızda "domuz" sıfatı ile ayağa kalktığınızda ve yanınıza iki tane zebani gönderilip sizinle özel olarak ilgilendiklerinde anlarsınız gerçekleri.. Hele ki haram olana helal diyenlerin cezası bin kat fazla olacaktır. "Ateş sizi çağırıyor" sloganı ile tamamlayalım. Sözüm alın teri dökmeden kazanmaya çalışan haybecilere..


Allah'ın açıkça "büyük haram" olarak bahsettiği konularda çok mecbur kalmadıkça, başka insanların hakkına girmedikçe ve adet edinmedikçe affetme, cezasında indirim yapma ya da affetme hakkı Allah'ın uhdesinde tutulmuştur. Ancak aleni bir şekilde haram yiyen, harama helal diyen veya helal kılıfı uyduran, insanları harama teşvik eden, haram adına akım meydana getiren, dolaylı ya da direkt yoldan başkalarının hakkını yiyen, haram yemeyi adet haline getiren kişilere hem bu dünyada, hem mezarda ve hem de hesap gününde ağı cezalar ve ebedi cehennemde kalma cezası hükme bağlanabilmektedir. Böyle rezillikler işleyenlerin Müslümanlara bildirilmesi ve rezil edilmesi ise müstehaktır. Bunu yapmayan topluma da ayrıca toplumsal ceza gelir. Büyük afetler ve felaketler durduk yere gelmez. İnsan eliyle yapılıyor olmaları onun Allah katından onaylanmadığı anlamına da gelmez.


En çok belayı çeken tutumlar:


1. Haramı alışkanlık etmek ve lezzetli bulmak

2. Emri bil maruf nehyi anil mülkeri terk etmek

3. Aleni ahlaksızlık yapmak

4. İnsanlar için kötü bir akım başlatmak

5. Mazlumlara zulmetmek ve yardım etmemek

6. Hayvanlara ve bitkilere zulmetmek

7. Alimlere sıkıntı vermek ve zulmetmek

8. Doğru ve faydalı uğraşları terk etmek ve engellemek

9. Kötülere yol açmak ve onları desteklemek

10. Zulme karşı sessiz kalmak

11. Ahlaklı ve bilinçli yaşamayı terk etmek

12. Dini çıkarlarına alet etmek

13. Parayı ve gücü din, insanları ilah edinmek

14. Dünyanın ahlaki yapısını bozucu uğraşları yaygınlaştırmak

17. Dünya nizamını bozup şeytanlara vermek


Bizim ülkemizde böyle şeyler olmuyor da rahatız.. Patagonya'dan herkese selamlar..


34 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page