top of page

Vikingler de Türk"Biz İsveçliler Türk kökenliyiz. Tanrımız ODİN de Türktür.”

Prof. Sven LAGERBRİNG


Sven Lagerbring 18. Yüzyılda yaşamış önemli bir İsveçli tarihçidir. Hayatını İskandinav ülkelerinin tarihini ve kültürel köklerini kapsamlı olarak araştırmaya harcamıştır, çalışmalarıyla İskandinav literatürüne çok önemli katkılarda bulunmuştur.

Biz içimizdeki bazılarına Türk olduklarını hatırlatmaya çalışırken onlar Türk olduklarını bizden önce hatırladılar...


Zaten "Odin" kelimesini açıklayabilecek başka bir dil veya kültür yoktur. "Od+in" kelimelerinin birleşimidir. Eski zamanlarda göçer olanlar "od" yani "ateş" yakarlardı, "in" içinde..


Son yıllarda yapılan Viking savaşçılarına ait mezar kazılarında çok ilginç şeyler keşfedildi. Savaşçıların hiçbirisi filmlerde anlatıldığı gibi giyinmemişlerdi. Kime benziyorlardı? Asya Türk kültüründe "Alp" veya "Alpagut" denilen savaşçılara benziyorlardı. Giyimleri bire bir "Alp" giyimi.. Avrupalıların uydurduğu tarih sadece insanların kök bağlarını anlamalarını engellemek içindir. Odin de bir Türk Beyi idi. Asya'dan, bugünkü Azerbaycan'a, sonra Anadolu'ya geçip gemilerle Akdeniz'e açılan Türklerin başıydı.


Bazen başlığında "çift boynuz" vardır. Bu da eski Türk sembolüdür. MÖ 2200'lerde Doğu Türkeli'de hükümarınlık süren Zülkarneyn Oğuz Kağan'ın kalpağında da çift boynuz sembolü bulunuyordu. "Zülkarneyn" zaten "çift boynuz" demektir. Erki yani gücü sembolize eder. Kalpağın üstündeki yuvarlak yapı ise Tanrısal özelliği olan ve İslamiyet'te Tarık denilen yıldızın sembolüdür. Oğuz Kağan'ın kuşağının tokası öküz başı şeklindedir ve devletin başı yani Kağan olduğunun işaretidir. Dünya kültürlerinde "çift boynuz" sembolü hep Türk varlığının işaretidir. Nerede Türkler hükümran olmuşlarsa orada çift boynuz sembolü kullanılmıştır. İskit Türklerinin ardılı olan Kuzey Afrika medeniyetlerinde de aynı sembol vardır.


16 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page