top of page

Web Semineri: Gerçek Türk Tarihi (Türkçe) / Webinar: The Real Turkish History (Turkish)Gerçek Türk Tarihi Semineri


Gerçek Türk ve Dünya Tarihine yönelik birkaç tane web semineri vermeyi düşünüyorum. Tarihi uyduruk şekilde yazanlardan değil de yaşayıp oluşturanların torunundan dinlemek ister misiniz? Anlatacağım şeyler bildiklerinizden çok farklı şeyler olabilir. Kendi tarihini, alfabesini, yönetim biçimini, liderlik anlayışını, zihniyetini, töresini, ülkülerini unutmuş bir millet için fazlasıyla kafa açıcı olabilir.


Bu seminere sadece ilgisi olanların ve gerçek tarihini öğrenmek isteyenlerin gelmesini istiyorum. Bu yüzden küçük bir ücret isteyeceğim. Ücretin ne kadar olabileceğini siz belirleyeceksiniz. Ancak bana Direkt Mesaj olarak gönderin. Buraya yorum yazmayın. Değerlendirme yapacağız ve duyuru yapacağız. Bir de semineri yapmaya karar verirsem hangi gün ve hangi saat uygun olur belirtirseniz sevinirim.


1. Bu web seminer sizce en çok ne kadar ücretli olmalı? 2. Bu web semineri sizce hangi günde ve saatte yapılmalı?Ana konu başlıkları:


1. Dünyanın İlk ve Kök Dili Hangisidir?

2. Nuh Tufanı Sonrasında İnsanlık ve Soyağacı

3. Türklerin İlkin Ataları: Akyürüyenler ve Akyüzlüler

4. Türklerin Kök Fenotipleri ve Sonradan Ayrışmalar

5. Mu Kıtası'nın Gerçek Tarihi

6. Türklerde Ulu Kurtlar: Ak Kurt, Kara Kurt, Gök Kurt ve Kızıl Kurt

7. Türklerin Meydana Getirdiği 5 Büyük Göç Dalgası

8. Türklerin Sistematik Sınıflandırması

9. Türklerin Bilinen İlk Atası: Er-Kut Kağan

10. Türklerin Kök Toplumu: Targıtlar

11. Türklerin Alt Kök Toplumları: Türük Toplumları (Torgutlar)

12. Oğuz Kağan Tarihi ve Hz.İbrahim ile İlişkisi

13. Büyük Beyaz Türk Piramitleri

14. Türklerin Kurduğu Tek Türk Devleti ve Onların Devamı Olan Ana Yapılar

15. Türklerde Merkezi Güç Hanedanlıkları: Aşina Asil ve Kun-Bil Asil

16. Türk Milli, Manevi ve Dini Değerleri

17. Türk Töresi

18. Dünya Toplumlarının Oluşum Biçimi: Katmanlar

19. Dünya Dillerinin Oluşum Biçimi: Ağızlar

20. Türklerin Gerçek Dili Köktürkçe ve Tek Alfabesi

21. Neden Türkler Bozulmaya Meğilli?

22. Anadolu'ya Gelen Ana Toplum

23. Kağan ve Han Sülaleleri Günümüzde Yaşıyor mu?

24. Osmanlı ve Selçuklu Türk Devletleri miydi?

25. Hoca Nasreddin Ahi Evran'a Karşı Mevlana ve Şems-i Tebrizi

26. Bugünkü Türk Dünyası ve Türk Dünyası'nın Geleceği

27. Moğol, Uygur, Arap İfadeleri Hakkında Doğrular

28. İnsanlık İlkel Çağdan İleri Çağa Doğru mu İlerledi*****Real Turkish History Seminar


I am thinking of giving a few webinars on Real Turkish and World History. Do you want to hear from the descendants of those who lived and created history, and not from those who wrote it in a made-up way? The things I'm going to tell you may be very different from what you know. It can be very head-opening for a nation that has forgotten its own history, alphabet, management style, leadership understanding, mentality, customs, ideals.


I want only those who are interested in this seminar and those who want to learn its real history to come to this seminar. That's why I'm going to ask for a small fee. You will determine how much the fee may be. But send it to me as a Direct Message. Do not write comments here. We will make an assessment and we will make an announcement. Also, if I decide to do the seminar, I would appreciate if you could specify which day and which time would be appropriate.


1. How much do you think this webinar should be paid the most?

2. What day and time do you think this webinar should be held?


E-Mail: bulentturgut@mail.ru

Telegram DM: https://t.me/bulentabdullahturgut


Main topics:


1. What is the First and Root Language of the World?

2. Humanity and Genealogy after the Flood of Noah

3. The First Ancestors of the Turks: the Akyürünler and Akyüzlüler People

4. Root Phenotypes of Turks and Subsequent Dissociations

5. The True History of the Mu Continent

6. Great Wolves in Turks: White Wolf, Black Wolf, Sky Wolf and Red Wolf

7. Five Great Migration Waves Caused by Turks

8. Systematic Classification of Turks

9. The First Known Ancestor of the Turks: Er-Kut Khan

10. The Root Society of the Turks: Targıtlar

11. The Lower Root Societies of the Turks: The Türük Societies (Torguts)

12. The History of Oguz Khan and the His Relationship with Prophet Abraham

13. The Great White Turkish Pyramids

14. The Only Turkish State Established by the Turks and the Main Structures that are Their Continuation

15. Dynasties of Central Power in the Turks: Aşina Noble and Kun-Bil Noble

16. Turkish National, Spiritual and Religious Values

17. Turkish Ceremony

18. The Way of Formation of World Societies: Layers

19. The Way of Formation of the World's Languages: Mouths

20. The Real Language of the Turks is Köktürk and its Only Alphabet

21. Why Are the Turks Not Allowed to Deteriorate?

22. The Main Society Coming to Anatolia

23. Are the Khan and Khan Families Still Alive Today?

24. Were the Ottoman and Seljuk Turkish States?

25. Mevlana and Shams-i Tabrizi against Hodja Nasreddin Ahi Evran

26. The Turkic World Today and the Future of the Turkic World

27. Verifications About Mongolian, Uyghur, Arabic Statements

28. Has Humanity Progressed From a Primitive Age to an Advanced Age108 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Beğenmiyormuş bizi sivri

İnsanlara kendimizi beğendiremiyoruz. Hele bizi yeni tanıyıp araştırmaya başlayanlar hemen "yok senin cv'nde şunu gördüm, olmamış", "yok sen şunu yazmışsın, yerini bulmamış" diye yazıp duruyor. Kusura

Evrensel yenilebilirlik testi nedir?

Vahşi doğada kaybolmak veya mahsur kalmak ciddi bir iştir ve kendinize hayatta kalmak için en iyi şansı vermek için sağlam kararlar vermeniz gerekir. Ayrıca bazı temel vahşi hayatta kalma becerilerini

Berbat bir halde insanlar

Biz 30 yıldır "vatan", "millet", "devlet", "din", "tarih" anlatıyoruz ama zahmet edip dinlemiyorlar. Bir Arap çıkıyor "yok Osmanlı şöyle" , "yok Türkiye ne böyle" diye yayınlar yapıyor ama bizim geri

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page