top of page

Yahudilerin Küresel Soykırımı ve Talmutsal Öjenizm

الإبادة الجماعية العالمية لليهود وعلم تحسين النسل التلمودي


The Global Genocide of the Jews and Talmudic Eugenics
Aşkenaz Yahudileri; Sebatay Levi ve Jakob Franki felsefi liderliğinde, Windsor Sülalesi'nin gölgesinde ve Adolf Hitler'in görünür önderliğinde İllüminati Örgütü'nü Yahudi Akademisyen Adam Weishaupt'a kurdurttu. Bavyera Polisi baskın yapınca Weishaupt Erasmus Darwin'in yanına kaçtı. Bu ikili Farmasonları kullanarak Amerika Kıtalarına sirayet ettiler ve Mason Locaları ile Avrupa'daki Yahudi asıllı entelektüelleri avuçlarına aldılar.


Erasmus Darwin; Yahudi kökenli İskoç Mason Locası Üstad-ı Azam'ıdır ve Evrim Teorisi'nin gerçek mucididir. "Allah'ı inkar etmek" için bu teoriyi uydurmuş "Bilim Dini" diye bir garabeti oluşturmuştur. Charles Darwin onun torunudur ancak Erasmus kendi torununu dahi psikolojik bunalıma sokmuştur.


Adam Weishaupt; Yahudi kökenli olup Rothchilds Sülalesi'nin emriyle hareket etti. Yeni Dünya Düzeni Projesi kapsamında temel doktrinleri ve hedefleri şöyledir:


1. Ulus devletleri yok et ve tek dünya anlayışında ulusları köleleştir

2. Dinleri ortadan kaldır ve insanları tek tip hale getir

3. Dünya nüfusunu azalt ve insanları güdebileceğin sistemleri kur

4. Dünyayı polis ve asker zoruyla kontrol altına al, bunu yaparken de kendine taraftarlar edin

5. Oluşacak güçlükleri ve güçlük oluşturacak insanları ortadan kaldır

6. Görevlerini yerine getirirken toplumlar tarafından gerçek niyetinin anlaşılmamasını sağla ve onların desteğini kazanacak yalanlar söyle


Adolf Hitler ile birlikte "Ari Irk" ifadesi geçer. Aslında bu ifade Yahudilerin Talmut inancı ile ortaya çıkmıştır. Kendilerinden olmayanların ari ırktan olmadığına inanırlar. Kendilerinden olmayanların onların kulu, kölesi, uşağı olduğu fikri vardır. Hatta kendilerinden olmayanların kanları, malları, canları ve her şeyleri onlara helaldir kendi inançlarına göre.. Bu yüzdendir ki; "ırkçılık" ve "faşizm" kavramları Adolf Hitler ve Talmut inancına dayalı anlayışlar olarak gelişmiştir. Adolf Hitler de Yahudidir ve Rothchilds Sülalesinin ferdidir. İkinci Dünya Savaşı için anlatılan her şey koca bir yalandır. Alman Ordusu içindeki kripto halde Aşkenaz Yahudisi subaylar Karay Yahudilerine soykırım uygulamıştır. Aşkenaz Yahudilerine göre kendileri Ari Irk mensubudur ve Yahudi olsa dahi diğer toplumlar aşağı insanlardandır. Almanların Yahudilere Soykırımı konusu da yalandır. Bu sayede Yahudiler İsrail devletini Avrupalılara kurdurtmuştur.


Öjenizm'e göre Ari Irk'tan olmayanların hiçbir değeri yoktur ve dahi bunların dünyada yeri de yoktur.


Osmanlı zamanından beri Anadolu'da ve çevresinde bulunan, çoğu günümüzde kripto hale geçmiş, Siyonizm'e ve İllüminati'ye destek veren farklı Yahudi toplumları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları:


- Sebatayistler

- Levantenler

- Sefaratlar

- Aşkenazlar

- Karaylar

- Kırımçaklar

- Bagratuniler

- Ortodoks Yahudiler


Aşkenaz Yahudileri diğer Yahudileri Mason Localarına bağlamıştır ve işlerine geldiği gibi kullanmaktadır. Hatta bu Mason Localarına bağlı olan bazı sözde İslami Cemaatler de bulunmaktadır. Bunlar dahi Türk düşmanlıklarını gizlememektedir.


Bina çökmeye başlamışsa üst katların çöküşü ani ve sert olur. Siz bugün olana bitene gözlerinizi kapatırsanız yarın hesap gününde o gözleri açtığınızda göreceğiniz sıkıntı bin kat kötü olacaktır. Hele ki acı çeken, ölen, belalara uğrayan milyonlarca ve milyarlarca insanın ahını almak, günahlarını sırtlanmak, çektiği acılara kayıtsız kalarak şeytana hizmet etmek normal geliyorsa o başka.. Ancak onca insan yitip gittiğinde İllüminati'nin ve onun uşağı Küreselcilerin hayatta kalabileceğini kimse zannetmemelidir. Zira onların bu dünyadaki düşüşleri çok kötü olacağı gibi hesap gününde çekecekleri işkenceler daha da şiddetli olacaktır. Müslümanları kandırıp aldatmaya ve kullanmaya çalışan Münafıkların gideceği yer ise ebedi olarak Cehennemin 2. katıdır. Tabi ki onlara bile isteye hizmet eden Müslümanların hali de çok kötü olacaktır. Onlar da ebedi Cehennem'de kalacaklardır. Ne kıldıkları namazın, ne tuttukları orucun, ne gittikleri haccın hiçbir faydasını göremeyeceklerdir.--------------Ashkenazi Jews; under the philosophical leadership of Sebatay Levi and Jakob Franki, under the shadow of the Windsor Family and under the apparent leadership of Adolf Hitler, the Illuminati Organization was founded by the Jewish Academic Adam Weishaupt. When the Bavarian Police raided, Weishaupt fled to Erasmus Darwin. Using these two Freemasons, they traveled to the American Continents and took Masonic Lodges and Jewish intellectuals in Europe into their hands.


Erasmus Darwin is the Master of the Scottish Masonic Lodge of Jewish origin and the real inventor of the Theory of Evolution. He invented this theory in order to "deny Allah" and created a strange thing called the "Religion of Science". Charles Darwin is his grandson, but Erasmus even put his own grandson into a psychological depression.


Adam Weishaupt is of Jewish origin and acted at the behest of the Rothchilds Family. Within the scope of the New World Order Project, its main doctrines and objectives are as follows:


1. Destroy nation-states and enslave nations in a one-world understanding

2. Eliminate religions and make people uniform

3. Reduce the world's population and build systems where you can guide people

4. Take control of the world by force of police and soldiers, and get yourself fans while doing so

5. Eliminate the difficulties that will occur and the people who will create difficulties

6. While performing your duties, ensure that your true intentions are not understood by societies and tell lies that will win their support


The expression "Aryan Race" passes along with Adolf Hitler. In fact, this expression originated with the Talmudic belief of the Jews. They believe that those who are not of themselves are not of the aryan race. There is an idea that those who are not themselves are their servants, slaves, servants. Even the blood, goods, lives and everything of those who are not of themselves are lawful to them according to their own beliefs.. That is why the concepts of "racism" and "fascism" have developed as understandings based on the belief of Adolf Hitler and the Talmud. Adolf Hitler is also Jewish and a member of the Rothchilds Family. Everything that is being told about the Second World War is a big lie. In the crypto state, Ashkenazi Jewish officers in the German Army committed genocide against the Karaite Jews. According to Ashkenazi Jews, they themselves belong to the Aryan Race, and even if they are Jews, other societies are inferior people. The issue of the German Genocide of the Jews is also a lie. In this way, the Jews made the Europeans establish the state of Israel.


According to Eugenism, those who are not of the Aryan Race have no value and even they have no place in the world.


There are different Jewish societies that have been in and around Anatolia since Ottoman times, most of which have become crypto today, supporting Zionism and the Illuminati. Some of them:


- The Perseverationists

- Levantines

- Sephardim

- Ashkenazim

- Karaylar

- Crimchaks

- Bagratunis

- Orthodox Jews


Ashkenazi Jews have connected other Jews to Masonic Lodges and use them as they come to their jobs. There are even some so-called Islamic Congregations that are affiliated to these Masonic Lodges. Even these do not hide their Turkish hostility.


If the building has started to collapse, the collapse of the upper floors will be sudden and severe. If you close your eyes to what is happening today, the distress you will see when you open those eyes on the day of reckoning tomorrow will be a thousand times worse. Especially if it seems normal to take the pity of millions and billions of people who are suffering, dying, suffering troubles, to turn away from their sins, to serve the devil by being indifferent to their suffering, that's different.. But when so many people are lost, no one should think that the Illuminati and its lackeys, the Globalists, can survive. Because just as their fall in this world will be very bad, the tortures they will suffer on the day of reckoning will be even more severe. The place where Hypocrites who try to deceive, deceive and use Muslims will go is to Hell 2 forever. he's strict. Of course, the situation of Muslims who serve even them willingly will also be very bad. They will also stay in Hell forever. They will not be able to see any benefit from neither the prayer they perform, nor the fast they keep, nor the pilgrimage they go on.---------------تحت القيادة الفلسفية لسيباتاي ليفي وجاكوب فرانكي ، تحت ظل عائلة وندسور وتحت القيادة الواضحة لأدولف هتلر ، تأسست منظمة المتنورين من قبل الأكاديمي اليهودي آدم وايشوبت. عندما داهمت الشرطة البافارية ، هرب وايشوبت إلى إيراسموس داروين. باستخدام هذين الماسونيين ، سافروا إلى القارات الأمريكية وأخذوا المحافل الماسونية والمثقفين اليهود في أوروبا بأيديهم.


إيراسموس داروين هو سيد المحفل الماسوني الاسكتلندي من أصل يهودي والمخترع الحقيقي لنظرية التطور. اخترع هذه النظرية من أجل" إنكار الله "وخلق شيئا غريبا يسمى"دين العلم". تشارلز داروين هو حفيده ، لكن إيراسموس وضع حفيده في حالة اكتئاب نفسي.


آدم وايشوبت من أصل يهودي وتصرف بناء على طلب من عائلة روتشيلدز. في نطاق مشروع النظام العالمي الجديد ، فإن مذاهبه وأهدافه الرئيسية هي كما يلي:


1. تدمير الدول القومية واستعباد الأمم في فهم العالم الواحد

2. القضاء على الأديان وجعل الناس موحدة

3. تقليل عدد سكان العالم وبناء أنظمة حيث يمكنك توجيه الناس

4. السيطرة على العالم بقوة الشرطة والجنود ، والحصول على نفسك المشجعين أثناء القيام بذلك

5. القضاء على الصعوبات التي ستحدث والأشخاص الذين سيخلقون صعوبات

6. أثناء أداء واجباتك ، تأكد من أن نواياك الحقيقية ليست مفهومة من قبل المجتمعات وأقول الأكاذيب التي ستكسب دعمها


تعبير "العرق الآري" يمر مع أدولف هتلر. في الواقع ، نشأ هذا التعبير مع الاعتقاد التلمودي لليهود. إنهم يعتقدون أن أولئك الذين ليسوا من أنفسهم ليسوا من العرق الآري. هناك فكرة أن أولئك الذين ليسوا هم أنفسهم هم عبيدهم وعبيدهم وخدامهم. حتى الدم والبضائع والأرواح وكل شيء من أولئك الذين ليسوا من أنفسهم مشروعة لهم وفقا لمعتقداتهم الخاصة.. هذا هو السبب في أن مفاهيم "العنصرية" و "الفاشية" قد تطورت كتفاهمات تستند إلى اعتقاد أدولف هتلر والتلمود. أدولف هتلر يهودي أيضا وعضو في عائلة روتشيلد. كل ما يقال عن الحرب العالمية الثانية هو كذبة كبيرة. في دولة التشفير ، ارتكب الضباط اليهود الأشكناز في الجيش الألماني إبادة جماعية ضد اليهود القرائين. وفقا لليهود الأشكناز ، فإنهم هم أنفسهم ينتمون إلى العرق الآري ، وحتى لو كانوا يهودا ، فإن المجتمعات الأخرى هي أشخاص أدنى شأنا. قضية الإبادة الجماعية الألمانية لليهود هي أيضا كذبة. بهذه الطريقة ، جعل اليهود الأوروبيين يؤسسون دولة إسرائيل.


وفقا لعلم تحسين النسل ، فإن أولئك الذين ليسوا من العرق الآري ليس لهم قيمة وحتى ليس لديهم مكان في العالم.


هناك مجتمعات يهودية مختلفة كانت موجودة في الأناضول وحولها منذ العهد العثماني ، ومعظمها أصبح تشفير اليوم ، ودعم الصهيونية والمتنورين. بعض منهم:


- المثابرون

- بلاد الشام

- السفارديم

- اشكناز

- كارايلار

- كريمتشاك

- باغراتونيس

- اليهود الأرثوذكس


وقد ربط اليهود الأشكناز اليهود الآخرين إلى المحافل الماسونية واستخدامها لأنها تأتي إلى وظائفهم. بل هناك بعض ما يسمى التجمعات الإسلامية التي تنتمي إلى هذه المحافل الماسونية. حتى هؤلاء لا يخفون عدائهم التركي.


إذا بدأ المبنى في الانهيار ، فإن انهيار الطوابق العليا سيكون مفاجئا وشديدا. إذا أغمضت عينيك عما يحدث اليوم ، فإن الضيق الذي ستراه عندما تفتح تلك العيون في يوم الحساب غدا سيكون أسوأ ألف مرة. خاصة إذا كان من الطبيعي أن نأخذ شفقة الملايين والمليارات من الناس الذين يعانون ، يموتون ، يعانون من المتاعب ، للابتعاد عن خطاياهم ، لخدمة الشيطان من خلال عدم الاكتراث بمعاناتهم ، هذا مختلف.. ولكن عندما يضيع الكثير من الناس ، لا ينبغي لأحد أن يعتقد أن المتنورين وأتباعه ، العولمة ، يمكنهم البقاء على قيد الحياة. لأنه مثلما سيكون سقوطهم في هذا العالم سيئا للغاية ، فإن التعذيب الذي سيعانون منه في يوم الحساب سيكون أكثر حدة. المكان الذي المنافقين الذين يحاولون خداع, خداع واستخدام المسلمين سوف تذهب إلى الجحيم 2 إلى الأبد. إنه صارم. بطبيعة الحال ، فإن وضع المسلمين الذين يخدمونهم حتى عن طيب خاطر سيكون سيئا للغاية. سيبقون أيضا في الجحيم إلى الأبد. لن يروا أي فائدة من الصلاة التي يؤدونها ، ولا الصيام الذي يحافظون عليه ، ولا الحج الذي يذهبون إليه.
23 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Almanya'da da obruklar oluşuyor

A massive #sinkhole has appeared in a field in# Lingenfeld, #Germany, measuring 2 meters in diameter and over 20 meters deep. It’s a stark reminder that the earth beneath our feet isn’t always as stab

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page