top of page


Kaotik ve çok zorlu şartlarda birbirine güvenebilecek insanları bir araya getirme üzerine organizasyon yapısıdır. Hazır kurulu tesis değildir. Hazır kurulu tesislerin fiyatları bugün 2 milyon dolardan başlar. Bu, insanları bir araya getirme üzerine organize etme çalışmasıdır. Günü geldiğinde insanlar bir başlarına, çaresiz, umutsuz, sıkıntı içinde, ne yapacağını bilemez halde kalmasınlar diye düşünülmüştür. Şu ana kadar Büyük Yıkım için yapılan hazırlık çalışmaları için dünya çapında en sürdürülebilir ve en akılcı çözüm olarak geliştirilmiştir. Zira zengin insanlar zaten kendilerine özel sığınaklar yaptırmaktadırlar. Tabi ki onların da çok fazla yanıldıkları şey var. O yüzden büyük afetlerden kurtulmaları pek mümkün değil. Zira sığınak yaptırdıkları yerlerin toprak ve zemin altı güvenilirliği konusunda hiçbir çalışma yaptırmamışlardır.

Paket içerisinde neler bulunuyor?
 

1. İklim koşullarının değişmesi ve/veya Nibiru'nun geliş süreciyle birlikte meydana gelecek olan 457 metre - 1500 feet su basmalarına dair oba bölgesine ait haritalar.


SU BASMASI HARİTALARI - 457 metre haritaları: 6 adet
 
2. İnsanların oba bölgesinde toplanma alanı haritaları.


OBA TOPLANMA ALANI İŞARETLİ HARİTASI: 1 adet
OBA TOPLANMA ALANI İLAVE HARİTALARI: 15 adet


3. Genel Bilgiler yazı dokümanı.


4. İlgili dokümanlar.


E-DOKÜMAN: 3 adet
ÖNEMLİ HARİTALARA AİT BAĞLANTI YAZI DOSYASI: 1 adet


Ekstra olarak: Eğer isterseniz oba alanlarında daha kolay tanınmanız, oba alanına gelenlerle iletişim kurabilmeniz ve oba insanı olduğunuzu ispat etmeniz için aşağıdakileri de bizden isteyebilirsiniz;


a. Oba Kimliği
b. Kişisel Telsiz Çağrı Kodu
c. Kişisel Parola


Harita Türleri: Bunlardan bir veya birkaç türü sizin klasörünüzde gelmiş olabilir.


* Sadece mavi renkle işaretlenmiş haritalar sadece belirli yükseklikte su basmasından etkilenecek alanları gösterir.


* Detaylı ve renkli işaretlenmiş haritalar farklı yüksekliklerdeki su basması alanlarını gösterir.


* Sadece kırmızı renkle işaretlenmiş haritalar sadece belirli yükseklikte su basmasından etkilenecek alanları gösterir.


* Geniş alan haritaları ise ilgili ülkenin yakın çevresi ve uzak perspektif görünüşlerini gösterir.

 

*************

 

It is an organizational structure based on bringing together people who can trust each other Decently in chaotic and very challenging conditions. It is not a ready-installed facility. Prices for ready-installed facilities start from $ 2 million today. This is the work of organizing people on the basis of bringing them together. Dec. It was thought that when the day comes, people should not be left alone, helpless, hopeless, in distress, not knowing what to do. It has been developed as the most sustainable and rational solution worldwide for preparatory work for Major Destruction so far. Because rich people are already building special shelters for themselves. Of course, they also have a lot of things wrong with them. Therefore, it is unlikely that they will survive major disasters. Because they have not conducted any studies on the reliability of the soil and subsurface of the places they have built shelters.


What is included in the package?


1. Maps of the oba region on the flooding of 457 meters - 1500 feet, which will occur with the change of climatic conditions and/or the development of Nibiru.


FLOOD MAPS - 457 meter maps: 6 pieces


2. Maps of the gathering area of people in the oba region.


MARKED MAP OF THE OBA ASSEMBLY AREA: 1 piece
ADDITIONAL MAPS OF THE OBA ASSEMBLY AREA: 15 pieces


3. General Information writing document.


4. Related documents.


E-DOCUMENT: 3 pieces
LINK TEXT FILE FOR IMPORTANT MAPS: 1 pc


In addition: If you want, you can also ask us for the following to make it easier for you to be recognized in the oba fields, to be able to communicate with those who come to the oba field and to prove that you are an oba person;


a. Oba ID Card
b. Personal Radio Call Code
c. Personal Password


Map Types: One or more of these types may have arrived in your folder.


* Only maps marked in blue show only areas that will be affected by flooding at a certain height.


* Detailed and colorfully marked maps show flood areas at different heights.


* Only maps marked in red show only areas that will be affected by flooding at a certain height.


* Wide area maps, on the other hand, show the near environment and distant perspective views of the relevant country.
 

Türkiye L4 Obaları: Marmara M2 Güney

Stok kodu: BATKEY: 2023TR11-5442
  • Dosya Formatı: ZIP / Sıkıştırılmış Harita Resimleri (Winzip veya Winrar programı ile açılır)
    Winzip ve Wİnrar Bilgisayar Programlarını şirketin kendi websitesi üzerinden ve uygulamasını cep telefonu uygulaması yükleme alanınızdan bularak cihazınıza yüklemeniz gerekmektedir.

    ----

    File Format: ZIP /Compressed Map Images (opened with the Winzip or Winrar program)
    You need to install the Winzip and WinRAR Computer Programs on your device via the company's own website and by finding the application from your mobile phone application installation area.

bottom of page