top of page

Hakkımızda

Geçmişten geleceğe vatan, millet, inanç sevdası ile koşanlar

Vatan, millet, devlet, din, gelenekler, görenekler, maneviyat, kültür, zihniyet, onur, ülküler, gelişim, sağlam karakter, gerçek beşeri ve dini ilimlere sahip çıkma, afetler ve felaketler için tedbir alma, yaşadığı çağı anlama, insan olarak yaşama gibi sevdalarla kişiliğini, duygularını ve düşüncelerini olgunlaştırmış insanların mücadelesine tanık olun.

SAĞLIK SORUNLARIMDAN DOLAYI YAYIN PAYLAŞIMI VE OBA KATILIMI İŞİ İÇİN RAMAZAN BAYRAMI ARİFE GÜNÜ SON GÜNDÜR. SONRASINDA SAĞLIĞIM İLE İLGİLENECEĞİM. O YÜZDEN EDİNMEK VE KATILMAK İSTEYENLER..

n1192237186_30179488_2781.jpg
turk-kizil-han-hanedanlik-evi-2.png

Bülent Abdullah Turgut

BB, M+ Seviye Biyolog, Tarihçi ve Türkolog

Kağanlık Kun-Bil Eğitim Kurumları, 2013
KBA, HBÜ, KGK, Hun Ens, K-AID, KBTEK

Müslüman, Türkçü, Er-Kut Kağan ve Oğuz Kağan Nesli, Onurlu Bilge.
Kun-Bil Toplumu, Turgutoğulları, Karamanoğulları, Selçuklu, Osmanlı, Kerey Turgak, Mısırlıoğulları, Ömer Beyler kan ve soy bağlı KIZIL KURT ALPAGUT.

Kun-Bil Aksakallılar Keneşi ve Bilgeler Keneşi tasdiki ve Kağanlık Eğitim Kurumları belagatı ile "BİLGELER BİLGESİ". 34 Beşeri ve Dini ilim dalında 16 milyon üzeri kavram bilme, 72,000+ kitap okuma (% 40 dini ilimler, % 60 beşeri ilimler), binlerce makale yazma, 246 IQ, 3000+ teşkilat lideri.

Baba Tarafı: Mısırlıoğulları Sülalesi; Konya, Mısır, Makedonya, İstanbul
Anne Tarafı: Ömer Beyler Sülalesi; Konya, Bursa, Gördes, Akhisar


Sivildeki Özel İlgi Alanları:
Türkütopya Toplumu ve Türkütopya Obaları Kulübü Kurucusu
Dünya Koruma İttifakı / World Protection Alliance Kurucusu
Türk Dünyası Ocaklılar Birliği Kurucusu

Ahir Zaman Ahi Evran Ocağı Türklük Ateşi Ocağı Kurucusu
Müslüman Türk Yesevi ve Maturidi Ocağı Kurucusu


Turkish Space Observers (TSO) Kurucusu

Astronomi, Astrofizik, Jeoloji, Volkanoloji, Sismoloji Araştırmacısı
9 Ayrı Alanda Nibiru / Tarık Gezegeni Araştırmacısı

Dünya Doğal Afetler ve Felaketler Güvenlik Araştırmacısı
Alternatif Tıp ve Geleneksel Tıp Araştırmacısı

TÜRK'ÜM TÜRK'Ü SEVERİM, MÜSLÜMANIM MÜSLÜMANI SEVERİM.

  • Twitter: ProfDrBAT
  • Instagram: ProfDrBAT
  • Facebook: Bülent Abdullah Turgut (ProfDrBAT)
  • Linkedin: Red Wolf Alpagut
  • Facebook: Bülent Turgut
  • Whatsapp: BAT Future Vision
  • ProfDrBAT Telegram Grubu
  • Bülent Abdullah Turgut Telegram DM
kizilhan-tamgasi-2-transparant-800px2xxx2ddsdsdsddx-CCCCC.png

Hikayemiz

Hem dini ve hem de beşeri ilimler alanında her zaman en doğru ve en faydalı bilgileri sunan bir kişiyi bulmak günümüzde çok zor hale gelmiştir. Zira hemen herkes kendi çıkarlarına yönelmiş durumdadır. Biz ise farkımızı ortaya koyduk. Ata Tohumu ve Tarımı, Geleneksel Tıp, Tarih ve Türkoloji, Ahir Zaman Felaketlerine Karşı Tedbir Alma, Milli ve Manevi Değerleri Öğretme ve Onlara Sahip Çıkma gibi alanlarda milletimize rehberlik etmeye çalışıyoruz. Son 2 yılda 25700 sayfadan fazla yazılı bilgiyi yabancı ve yerli kaynaklardan toparladık ve ücretsiz olarak paylaştık. Bununla birlikte "Afetlere ve Felaketlere Hazırlık Analizleri" yaparak ücretsiz paylaştık. Bazı Güvenli Alan Haritalarını ücretsiz paylaştık. Sonunda da ticari çalışmalarımıza karar verdik. Bir başlangıç yaparak Fikri Eser olarak çeşitli yayınları hazırlayıp milletimizin ilgisine sunduk. İlerleyen zamanlarda çalışmalarımızı çok daha profesyonel ve kurumsal bir çatı altında toplamak üzere planlar yapmaya başladık. Bunca mücadele içerisinde Türkütopya Çekirdek Elitleri dediğimiz grup BAT'a destek olmaktadır.

Budapeşte'de merkezi bulunan Türkütopya Vakfı bünyesinde Kun-Bil Toplumu için başlatılan ahir zaman obaları / kampları zaman içerisinde BAT'ın öncülüğünde Türkiye'de başlatıldı. Aklı başında insanlar ahir zamanın en zorlu dönemlerinde güvenebilecekleri insanlarla birlikte olmak için arayışlar içine girdiler. Zira yaşam koşulları giderek zorlaşıyor ve yarının ne getireceğini kimse bilemiyor. Aslında bu çalışmalar ne ürün ve ne de hizmet. Ahir zamanın zorlu şartlarına hazırlanmak isteyen insanların mücadelesine destek ve rehberlik etme anlayışı. Dijital yayınlarla ve danışmanlık vererek insanların nasıl ve nerede organize olabileceklerini anlatıyoruz. Savaşlar, kıtlıklar, ekonomik zorluklar, ahlaki yozlaşmalar, elektriğin ve internetin gitmesi, Nibiru'nun gelişi gibi birçok şey insanların birlikte olması için teşvik edici oluyor. Algıları açık insanlar can güvenliklerini zorlu zamanlarda korumak istiyorlar. Mevcut gidişata da kesinlikle bir güven duymuyorlar. Dünyada 100 milyona yakın insan Prepper yani Hazırlıkçı sınıfında, 10 milyondan fazla insan ise Survivor yani Doğada Yaşamda Kalma mücadelesi içine girmiş durumda. Unplugged yani Sistemden Kopmuş yaşam modelini benimseyen insan sayısı her geçen gün artıyor. Zira şehirlerde yaşanmaz hale gelindi.

Uzmanlık Alanları

AKADEMİK: Biyolog (Genetik, Biyolokimya, Tıbbi Genetik, Geleneksel Şifa / Fitoterapi, Farmakobiyolojik Materyaller, Epidemiyoloji, Endokrinoloji, Arkeobiyoloji, Toprak Islahı ve Bitki Büyümesi), Tarihçi (Nuh Soyu, Türk Tarihinde Türk Toplumlarının Sınıflandırılması, Türk Toplumlarının Soy Ağaçları, Dünya Toplumlarının Kökleri, Kadim Türk Tarihi, Oğuz Kağan Tarihi, Er-Kut Kağan Tarihi, Dünya Dillerinin ve Kültürlerinin Gelişimi, 5 Büyük Türk Göçü, Jeotarih), Türkolog (Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Kültürü, Türk Töresi, Kadim ve Kaim Merkezi Güç Hanedanlıkları Tarihi, Türk Tarihinde Asil Kurtlar, Turgutoğulları, Karamanoğulları, Kereyler, Cengiz Han, Selçuklu, Doğu Türkeli'deki Türk Hanedanlıkları).

ÖZEL İLGİ ALANLARI: Jeoloji, Jeofizik, Jeotarih, Astronomi, Astrofizik, Astrotarih, Sismoloji, Klimatoloji, Okyanus Bilimi, Volkanoloji, Ata Tarımı, Geleneksel ve Alternatif Şifa Yöntemleri, Komplo Teorileri, Hadis, Fıkıh, Kelam, Tefsir, İslam Felsefesi, Dinler Tarihi.

Güncel Çalışmaları

Bizim anahtar çalışmamız:

1. Kişiye kendi durumuyla ilgili bilgiler vermek, Danışmanlık etmek
2. Kişiye Hazırlıkçılık bağlamında yapması gerekenleri anlatmak
3. Şehirlerde nispeten daha güvenli alanların olduğunu açıklamak
4. Oba yapıları içerisinde Yarı Göçer ve Tam Göçer yaşamanın önemli olacağını anlatmak
5. Güvenli alan içerisinde olsa dahi, güncel gelişmelere göre yeniden değerlendirme yapılarak güvenli alan içerisindeki lokasyondan başka bir lokasyona geçilmesini sağlamak (afetler başladığında heyelan, dağ yıkılması, sel, su yükselmesi, vs. gibi durumlar belirdiğinde daha güvenli bir yere emniyetli geçişin sağlanması)
6. Kişilerin su, gıda, barınma, güvenlik gibi en temel yaşamsal ihtiyaçlarının nasıl giderebileceğini anlatmak
7. Özellikle Nibiru'nun kendisiyle karşılaşıldığında manevi olarak nelere ihtiyaç duyduğumuzu açıklamak (Nibiru'nun gürültüsü duyulduğunda yapılması gerekenler)
8. Uzun karanlık dönemde ve hemen arkasından gelecek dönemde neler yapılacağını anlatmak
9. Ahir zamanın zorlu döneminde insanlara rehberlik ve liderlik etmek
10. Nibiru'yu ve Dünya'da olan gelişmeleri takip etmek, bunları analiz etmek


Sürdürdüğüm çalışmaların tanımlaması:

1. Doğal, Gökyüzü ve İnsan Eliyle Gelebilen Afetler ve Felaketler İçin Araştırmalar ve Analizler: Şu anda Dünya'yı etkisi altına alan 100'den fazla beşeri ve inançsal afet ve felaket türü için 34 farklı ana Beşeri ve Dini bilim dalında araştırmalar ve analizler sürdürmekteyiz. 7 farklı dilde 40'tan fazla ülke taraması yapıyoruz. Tarih, Dinler Tarihi, Mitoloji, Halk Hikayeleri, Ezoterizm gibi konularda da araştırmalarımızı genişletiyoruz. Bu alanda Dünya'nın en yoğun araştırmalarını ve analizlerini yapan insanlarız. Arkadaşlarım Dünya'dan haberleri bulup paylaşıyorlar, ben de araştırmaları ve analizleri yapıyorum. Bu konularda çeşitli yayınlar hazırlıyorum:

a. Makaleler
b. Anlık Paylaşımlar
c. Çeviriler
ç. Yorumlar
d. Görsel Yayınlar
e. İstatistiki Veriler
f. Sosyal Medya Yayınları

İnsanlara sunduğum bazı materyaller:

1. Güvenli Alan Şehir Haritaları
2. Güvenli Alan Yayın Paketleri
3. Bushcraft ve Surviving Yayınları
4. Ülke Afet Güvenlik Analizleri

Son 2 yıldır yaptığım çalışmaların ana kategorileri:

a. Güvenli Alan Araştırmaları ve Analizleri
b. Hazırlıkçılık Yayınları
c. Güvenli Alan Şehir Haritası Hazırlama ve Oba Alanı Haritalamaları
ç. Zor Zamanlarda Yaşamda Kalma Üzerine Danışmanlık
d. Kişisel Bazda Güvenli Alan Araştırma Çalışmaları
e. Hazırlıkçı Ürünleri ve Araç-Gereci Geliştirme
f. Dünyadaki Gelişmeleri Takip Etme ve Nibiru Hakkındaki Yeni Bilgileri Değerlendirme

 

2. Ahir Zamanda Kırsalda Yaşam, Doğada Hayatta Kalma (Surviving) ve Zor Zaman Kampçılığı

a. Türkütopya Toplumu
b. Türkütopya Türk Hazırlıkçılar Topluluğu
c. Türkütopya Kampçılık, Dağcılık ve Tırmanışçılık Kulübü
ç. Ahi Evran Ocağı
d. Hoca Ahmet Yesevi ve Maturidi Ocağı
e. Türkütopya Obaları

Astronomi ve Nibiru Özel İlgi Alanı

KÜRESEL ÇAPTA TARIK YILDIZI KONUSUNDA EN KAPSAMLI ARAŞTIRMALARI VE ANALİZLERİ
YAPAN TEK KİŞİ BÜLENT ABDULLAH TURGUT'TUR. 18 FARKLI DEVLETİN MAKAMLARI KENDİSİNİN

YAPTIĞI YAYINLARI SÜREKLİ OLARAK TAKİP ETMEKTEDİR. DÜNYANIN FARKLI YERLERİNDE BU

KONUDA BİR ŞEYLER ANLATANLAR DA ONUN YAYINLARINI TAKİP ETMEKTEDİR.

Adalas / Tarık / Nibiru / Nemesis Red / Coatzelcoatl / Red Kachina Yıldızı hakkında 7 dilde 40'tan fazla ülkenin tarih, halk hikayeleri, mitoloji, dinler tarihi, dini kaynak, arkeoloji, jeoloji, astronomi, biyoloji ve diğer bilimsel alanlarda araştırmalarını yapmış ve 2 yılda 1,5 tb veri toplayıp analizler, yorumlar, öngörüler yapmış dünyada tek kişi Bülent Abdullah Turgut'tur. O, bu alanda birçok teknik veriyi açıklarken diğer insanlar Nibiru'nun adını ağızlarına almaktan korkuyorlardı. BAT, Nibiru konusunu "Dünya Güvenlik Projesi" ve "Ulusal Güvenlik Stratejisi" olarak ele aldı. Sorunları, teorileri, öngörüleri belirledi ve çözümler üretti. Müslüman Türkler için "Gelecek İçin Türkler" ve "Türkler İçin Gelecek" isimli iki projesi Türkütopya BAT Gelecek Bakışı (BAT Future Vision) olarak değerlendirdi. Beşeri ve Dini bilimleri bir arada değerlendirip en iyi sonuçları çıkarttı. Yabancı ülkelerdeki birçok Nibiru meraklısı da onun ortaya koyduğu bilgileri alıp anlatmaya başladılar. Tabi ki bu konu hakkında bildikleri ve öngörüleri, arşivinde yer alan ve anlattığı bilgilerden bin kat daha fazladır. Her konuyu bir anda anlatmıyor, zamana yayıyor ve güncel gelişmeleri de değerlendirerek bütünsellik içerisinde analizlerini sıradışı yöntemlerle derinleştiriyor. Yakın bir zamanda teleskop ve profesyonel fotoğraf makinesi ile de gözlemler yapmaya başladı.

NİBİRU İÇİN KULLANILMIŞ İSİMLER:

 

NİBİRU / PLANET X / HERCOLUBUS / QOATZALCOATL / İKİNCİ GÜNEŞ / MAYA YARASA İLAHI / KIZIL-MAVİ KACHINA / TARIK / PLANET 9 / PLANET 10 / PLANET 11 / PLANET 12 / PLANET-7X / MARDUK / YAKUP YILDIZI / İSA YILDIZI / KANLI AY / NEMESIS KIZILI / KUYRUKLU YILDIZ GEZEGENİ / KIZIL GEZEGEN / CHUPÃO GEZEGENİ / EJDERHA GEZEGENİ / BARNARD'IN YILDIZI / BAAL YILDIZI / WORMWOOD / HUBARKKO / EFİLLİM (ANUNNAKİ) CİNLERİNİN EVİ / TYCHE YILDIZI / ELENIN YILDIZI / PLANET SIJIL / SAQAR / DRAGÃO VERMELHO / ANKA / GEÇİŞ GEZEGENİ / SAQUASOHAH / KIZIL EJDER / GÖKYÜZÜ YILANI / YIKICI / PHAETON / NEMESİS / KORKUNÇ YILDIZ / ÖLÜM YILDIZI / PELİN  / YOKEDİCİ / PHAETON / TYPHON / KORKUTUCU

bulent-turgut-in-act.png

Semboller ve Logolar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAT Kun-Bil Resmi Damga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun-Bil Damga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAT Future Vision Logo

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Red Wolf Logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turkish Preppers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkütopya

 

 

 

 

 

 

Turkish Community for Bushcraft and Woodcarft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAT Bushcraft

kun-bil-hanedanligi.png
turkutopya-toplumu.png
turk-bat.png
red-wolf2.png
bat-logo-yeni.png
red-wolf-turkish-leader.png
turkish-preppers-community.png
turkutopia-community-international.png
turkish-community-vushcraft-woodcraft.png
BAT-RED-WOLF.png
bottom of page