top of page

Geniş Bütçe Çözümleri

Ahir Zamana hazırlık bağlamında geniş bütçeler için çözümler..

Dünya çapında 2000+ deneyim ve uygulama.

Afetlere ve Felaketlere Karşı Güvenli Alan Tespiti

25 major afet türü ve 20 birinci seviye önemli harita türüne göre kişisel güvenli alan tespiti. Yerleşim yapacağınız veya sığınak yaptıracağınız zaman ilk önce seçilmiş bölgenin güvenli olup

olmadığını öğrenmelisiniz.

 Sığınak Türü ve Yapısal Özellikler Tespiti

Size gerekli olan sığınak türünün ve ona ait olması gereken yapısal özelliklerin tespiti. İhtiyaçlara göre sığınak türü değişebilir. Belirli bir duruma göre hazırlık yaparken başka olasılıklardan afetlere ve felaketlere yakalanmamanız için gereklidir.

Sığınak İçine Malzeme Temini Üzerine Tespitler

Sığınağınızı yaptırdıktan sonra içine gerekli olan malzemeleri, aracı ve gereci tespit. Hazırlık yaptığınız duruma karşı en azından belirli bir süre size ve yanınızdakilere yetebilecek her şeyi belirleriz, edinmenize yardım ederiz.

Zorlu Zamanlar İçin Yer Değiştirme Stratejisi

Afetler ve felaketler her zaman beklendiği üzere gelişmez. Onun için alternatif stratejiler belirleyip gerektiğinde doğru istikamete ve bölgeye doğru hareket etmeniz gerekir. Zorlu zamanlarda doğru stratejiler ve alternatif çözümler gerekir.

bottom of page