top of page
turkutopia-community-international-200px.png

Türkütopya Toplumu
Turkutopia Community International (TCI)

Binlerce yıl boyunca liyakatsizlik ve okumuş cahillikle "ben ben" diye etrafta dolaştığı Türk yurtlarında onların başkalarına köle ve hizmetkar oluşlarını gördüm. Hep soydaşının ayağını kaydırmak için pusuda bekleyen bir çakal gibi hareket eden nicelerini de gördüm. Güvenmeleri gerekene güvenmemeyi ve kendilerine düşmanlık edene yoldaş olmayı marifet bilenleri üzüntü içinde izledim. Ataları gibi kurt olamadıkları için hep tükenişe, yok oluşa veya başkalarının eziyetlerine maruz kaldılar. Ben demeyi bırakıp biz diyemedikleri için niceleri yok oldu gitti. Dünyaya nizam getiren millet gitti, kendisine bile nizam getiremeyen toplum meydana çıktı. Ahir Zaman artık insanoğlunun son dönemeci ve milletimiz için de çok büyük bir imtihandır. Devletlerin, milletlerin, inançların, akılların yok olduğu ve olacağı bir süreç içerisindeyiz. Ne Türklüğü ve ne de İslamiyet'i layığıyla anlayamamış niceleri yine yok olup gidecek. Üstelik Allah'ın gazabını tadarak. Bu süreçte biz milletimize değerlerine sahip çıkmaları ve onları yaşamaları için uyarmaya çalışıyoruz. Önce münafıklar, zındıklar ve fasıklar temizlenecek.. Ardından da büyük bir nüfus Tarık Yıldızı'nın peşinden tozlara karışacak. Ahir Zaman Kıyamet'in çok yakın olduğu zaman dilimidir ve çok zorludur. Artık çok ta zamanımız kalmadı..

apocalypse-2024.jpg

Japon İmparatoru Hirohito, I. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın yenilmesi ardından ülkesinin güçlenmesi için Japon gençlerini dünyanın farklı ülkelerindeki okullarına gönderdi. Bu gençler mezun olduktan sonra da çeşitli ülkelerde çalışmaya ve tecrübe edinmeye koyuldu. Gün geldi, Hirohito o gençleri geri çağırdı. Hepsi de vatanseverlikle ülkelerine geri döndüler. Günde 10 saati kendi yaşamlarını idame için ve 2 saatini de vatanlarına borçlarını ödemek için çalıştılar. Japonya böyle vatansever ruhuyla güçlendi. Japonlar daha düne kadar vatanseverlikte dünyanın önde gelen ülkelerinden birisiydi. Küreselciler onların ülkelerine de el atıp devlet yapılarını kontrol edesiye kadar. Şimdi Japon gençleri ne halde? Cep telefonlarına suratları yapışmış çizgi film karakterleri gibi.. Artık okuyan, öğrenen ve kendini geliştiren Japon gençleri yok.

Türk Milletinin bekası, gelişimi, güçlenmesi ve Ahir Zaman süreçlerinde yok olup gitmemesi için gayret gösteriyoruz. Aslında buna bütün Türklerin ve hele ki Türklere babalık edenlerin destek vermeleri gerekir. İnsanların açıklarını arama ve onları faka bastırma enaniyeti yerine, böyle çalışmalar için destekçi olmaları gerekir. Milletimizin de aynı şekilde destek olması gerekir. Her idealin yani ülkünün bir de maddi külfeti vardır. Bu külfete katlanmak istemeyenler elbette ki değerleri yok olduğunda kendilerine düşen payı da unutmamalıdırlar. Biz, Türklerin bekası adına uğraşan belki tek ve son yapıyız. Elbette ki çalışmalarımız da bütçemizin elverdiği kadardır.

Türkütopya; 20 yıllık idealdir ve Bülent Abdullah Turgut tarafından oluşturulmuştur. Ahir Zamanın zor şartlarında, sinsi düşmanlarınca Türkler yok edilmeden önce, Türkler öz kimliklerinden vazgeçmeden ve tamamen asimile edilip köleleşmeden önce, Nibiru Yıldızı'nın ve/veya Küreselcilerin yok edici etkileriyle yüzleşmeden önce Türklere "son bir şans vermek" ve "rehberlik etmek" için oluşturulmuştur. Küreselcilerin ve dünyanın aldatmacalarına dalıp giden Türkler; güzel ahlak ve yüksek bilinç ile yoğrulmuş maneviyatlarını, değerlerini korumada ve yaşatmada samimiyetini, Hoca Ahmet Yesevi'nin ve Ahi Evran'ın öğrettiği gerçek din anlayışını ve güzel ahlakı, Er-Kut Kağan ve Oğuz Kağan gibi büyük Türk atalarının yolunu ve törelerini terk etmelerinden dolayı bugün zelil durumdadırlar. İşin daha da kötü tarafı ise birçokları Hz.Muhammed'in (ASM) manevi şahsiyetini inkara kadar gelmiştir. Hala daha "her şey süper olacak" kafasıyla Yahudi ve Küreselci aldatmalarına kananlar çoktur. Zira onlar Müslüman Türklerin yok olup gitmeleri istiyor. Bunu yaparken de Müslüman Türklerin sevgisini, desteğini, ilgisini, beğenisi de almak için imaj ve değer kazandırma faaliyetlerini her alanda yapıyorlar. İnsanlar daha cahilleşiyor, ahmaklaşıyor, ahlaki yönden kötüye gidiyor.. Haliyle Allah'ın da gazabını çekiyorlar. Üstüne üstlük hep böyle sürüp gidecek, Ahir Zamanın kötü olayları olmayacak ve kıyamet kopmayacak sanıyorlar. Maalesef kavramların içini boşalttılar ve yerlerine Küreselcilerin bozuk zihniyet ürünü saçmalıklarını doldurdular. Türkler hem milli, hem manevi ve hem de dini alanlarda her şeylerini kaybediyorlar. 

Er-Kut Kağan'ın, Targıt Han'ın, Mete Han'ın, Oğuz Kağan'ın ve daha nicelerinin soyundan gelme birisinin Türk Milletini yeniden uyarması gerekiyordu. 21. yüzyılda da bu işi yapan tek bir insan oldu.. Geriye kalanlar için "değer" demek "para, güç, makam" demekti..

Bilge Kağan atamız ne demiş? "Benim milletim Çinlilere benzemeye başladı yani yabancılaştı.. Onların yiyeceklerini, kültürlerini, giyeceklerini, kadınlarını ve inançlarını benimsemeye başlamıştı.. Öz yurtları da dahil bütün maddi kaynaklarını Çinlilere kaptırdılar. Çinliler içimize kadar işlemişti. Ben fakir ve yok olmak üzere olan millete Kağan oldum. Çıplağı giydirdim, açı doyurdum, millete millet olma bilinci aşıladım ve insanlara ülkü verdim. Ben gelmeseydim milletim asimile olacaktı ve sonra da yok oluş gelecekti. Ey milletim, silkin ve kendine gel! Eğer sen içindeki ve dışındaki yabancılara boyun eğersen ve olanı biteni sineye çekersen senin elindeki her şeyi alırlar. Sen değerlerine sahip çıkarsan senin ilini (vatanını) ve töreni (nizamını) kim bozabilir?

Türkütopya Toplumu, Türk Ortak Yüksek Bilinci ve Türk Atalar Yolu gözetilerek oluşturulan özel bir Sivil İnisiyatif Platformu'dur. Türk Dünyası'nda Türkler için koşullar ağır olduğu için belli bir aşamaya kadar hareket edilebildi. İnsanlar da maalesef Türklük konularına son derece ilgisizler.

Merkezi Macaristan'dan ve Kazakistan'da bulunan Türkütopya Vakfı bünyesinde Kun-Bil Evi'ne mensup insanların bir araya gelerek sürdürdükleri çalışmalar bulunmaktadır.

- Türkler İçin Gelecek Projesi: Türklerin tamamen tükenmeden ve yok olmadan geleceğe ulaşmasını amaçlayan çalışmaları içine almaktadır. Proje içerisinde neler düşünüldü?

1. Bunlardan en bilineni "Türkütopya Obaları" isimli çalışmadır. 
2. Aynı zamanda Türk Dünyası'na ve dünyanın geri kalanına yönelik Doğal Yolla, Gökyüzü Yoluyla ve İnsan Eliyle Gelebilecek Olan Afetlere ve Felaketlere Karşı Güvenlik Analizleri" ile bunun alt çalışmaları olan "Karaları Su Basması Analizleri ve Haritalamaları" ile "Şehirlere / Ülkelere Ait Güvenli Alan Analizleri ve Haritalamaları" çalışmaları bu proje içinde yer almaktadır. 
3. Şebekeden Kopuk Yaşam için Türk Köyleri de düşünülenler arasındadır.
4. Surviving yani zor koşullarda hayatta kalma eğitimleri ve kampları düşünülmektedir.
5. Dünya Koruma İttikafı isimli birlik altında dünyamıza sahip çıkmak hedefleniyor.

- Gelecek İçin Türkler Projesi: Türklerin milli, manevi ve dini değerlerini, kültürünü, zihniyetini, menfaatini, ülkülerini, ahlakını, töresini korumak, yaşamak ve yaşatmak için çeşitli çalışmaları hedef almaktadır. Bu amaçla;

1. Kültürel ve Sosyal Etkinlikler
2. Festivaller ve Kurultaylar
3. Ortak Kültürel Projeler
4. Çocuklar ve Gençler İçin Özel Kamplar
5. Kadınlar İçin Özel Kamplar
6. Ortak Ticari ve Ekonomik Çalışmalar, İş Birlikleri, İş Ortaklıkları
7. Ortak Kültürel Yayınlar
8. Ortak Medya ve Sosyal Medya

gibi çalışmaları hedeflemektedir. 

Tabi ki bütün bunları birkaç kişinin yapabilmesi mümkün değil. Bir toplum oluşturulması gerekiyor. Geçmişte atalarımız toplumları ve boyları böyle böyle oluşturdular. Bugün de sıra bizde. Ama insanlar Küreselcilerin kafasına öyle bir kendini kaptırdı ki.. "Tamam" diyen pek çok insan oluyor ama icraata gelince korkaklık ve boşvercilik ağır basıyor. Küreselciler giderek sağlığımızı, aklımızı, maddi varlıklarımızı, ülkülerimizi, değerlerimizi, ahlakımızı, dini inancımızı elimizden alıyorlar. 

Bizim düşüncemize göre; Nibiru Yıldızı'nın yıkımı geçip gittikten sonra geriye kalan Türklerin birbirine sahip çıkması da anca böyle bir yapı ile mümkün olabilir. Eğer sağlam, kültürlü, bilge bir rehberiniz yoksa işiniz çok zor. Zira Ahir Zamanda büyük olaylar başladığı zaman birbiri içine geçmiş şekilde 5-10 olayı bir arada yaşayacağız. Bu olayları çözümlemek ve tedbirleri düşünmek herkesin harcı değildir. Nibiru Yıldızı geçişi esnasında ölüp giderseniz kabir sorgusu ve mahşer sorgusu var. Yıldızın gelmesi öncesi tövbe edip ahlakınızı ve bilincinizi düzeltmeniz şarttır. Aksi halde işiniz çok zordur. Hayatta kalırsanız da güvenebileceğiniz insanlarla birlik olmanız çok önemlidir.

Türkütopya Toplumu'na katılımları belgelendirmek için Sertifika ve kimlik oluşturuldu.

Alında Türkütopya Toplumu bünyesinde "Türk" ve "Müslüman" anlayışlarını besleyerek eski Türk usulunce bir yönetim anlayışı içerisinde insanları bir ve beraber tutmayı amaçlıyoruz. Hatta Nibiru'nun gelişi gecikse bile kendi yaşam modelimizi oluşturup Küreselcilere boyun eğmeden yaşamımızı sürdürebilmeyi düşünüyoruz. Kendi Ekosistemimizi ve kendi Ticari / Ekonomik yapımızı oluşturabileceğimizi de düşünüyoruz. İnanırsanız her türlü zorluğu yenersiniz. Zihniyet olarak teslim olursanız hiçbir şey yapamazsınız.

 

Her Bilge kişi kendi milletinin bekasıyla ve aklıyla ilgilenir, bütün insanlıkla ilgilenemez. İnsanların en hayırlısı milletine faydalı olanıdır.

Türkütopya ve Türk Hazırlıkçılar bir aradadır. Türk Hazırlıkçılar (Turkish Preppers); Bushcrafting, Woodcrafting, Blacksmithing, Kampçılık, Surviving, Dağcılık gibi alan etkinliklerini de birleştiren kaotik zamanlara hazırlanma yapısıdır.

Türkütopya Toplumu'na Katılım:

1. Toplum üyeliği

2. Şehir Temsilciliği

3. Toplum İyi Niyet Elçisi

Avantajları:

1. Zor zamanlara hazırlanma ve bilgi edinme
2. Çeşitli aktif meslek ve iş gruplarından insanların birliği
3. Sıvı toksin yükü almamış insanlarla sosyalleşme
4. Sıvı toksin yükü almamış insanlarla acil durum kan ve organ alışverişi
5. Hastalıklarınızda doğal yollardan şifa arama konusunda bilgi ve tecrübe aktarımları

Şehirlerde yapılması düşünülen etkinlikler:
 

Bunların yapılması için yerel halk ve şirketler ile işbirliklerinin oluşturulması, sponsorlar bulunması, etkinliğin yapılacağı yerlerin tespit edilmesi gerekmektedir.
 

1. Türkütopya Toplumu Buluşmaları

2. Orienteering Turnuvası

3. Afet Acil Durum Tatbikatı

4. Kampçılık Günleri

5. Bushcraft Günleri

6. Bushcraft, Woodcraft, Blacksmithing Uluslararası Festivali

7. Bushcraft, Woodcraft, Blacksmithing Yarışmaları

8. Hazırlıkçının Telefon Rehberi

bottom of page