top of page
ahir-zaman-ve-nibiru.jpg

Ahir Zaman ve Nibiru / Tarık

Hz.Yusuf'un rüyası: "Hani Yusuf babasına şöyle demişti; 'Babacığım ben rüyada, gerçekten on bir yıldızla, güneş ve ayı gördüm; onları bana secde ederlerken gördüm.' " (Yûsuf, 12/4.)

Hz. Yusuf, rüyasında 11 gezegenin, güneşin ve ayın kendisine secde ettiği görmüş ve bunu babasına anlatmıştı. Babası Hz. Yakup o rüyanın gelecekte geçekleşecek bir olayı anlattığını fark etti ve oğluna, bu rüyayı gizli tutmasını tembihledi. Yusuf suresinin sonunda bu rüyanın ne anlama geldiğini anlıyoruz. Hz. Yusuf yüksek bir makamdayken, kardeşleri, babası ve annesi, saygı ile onun huzuruna çıkıyor ve rüya bu olaya işaret ediyordu. Kardeşleri gezegenlerle, babası güneşle, annesi de ayla temsil edilmişti.
 
O rüyadaki 11 gezegen, Yusuf suresinin 4. ayetinde “ehade aşera kevkebe” olarak geçer. Ne var ki hemen hemen bütün meallerde “kevkeb” kelimesi “yıldız” diye tercüme edilmiştir. Ama “kevkeb” çok açık şekilde gezegen demektir. Yıldız olsaydı ayette “necm” ifadesi geçerdi, kaldı ki farklı birçok ayette “necm” ifadesi kullanılmıştır. Hatta “Necm” adında bir sure bile vardır. Ama bu ayette özellikle “gezegen” kelimesinin kullanılması boşuna olmasa gerektir. İlahiyatçıların gezegen kelimesini kullanmak istememelerinin sebebi, muhtemelen bilim adamlarının Güneş sisteminde tespit ettiği gezegen sayısıyla (yakın zamana kadar 9), ayetteki gezegen sayısının farklı olmasıdır. Bu ayete göre 12 gezegen vardır. Çünkü Hz. Yusuf’un 11 kardeşi 11 gezegeni temsil ediyorsa, kendisi de 12. gezegeni temsil eder. Hz. Yakub’un Güneş ile sembolize edilmesi de bu gezegenlerin Güneş sistemindeki gezegenler olduğunu gösterir.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilim adamlarının henüz tespit edemediği, Güneş sistemine ait başka gezegenlerin varlığına bu ayet işaret eder. Modern astronomi Plüton gezegenini bile daha 1930 yılında tespit etti. Geçtiğimiz yıllarda da güneş sistemine ait “Eris” ve “Makemake” gibi bazı gezegenler tespit edildi ama bunlar küçük cisimler oldukları için “adlarına gezegen denir mi, denmez mi” gibi tartışmalar yaşandı. Sonunda “cüce gezegen” deyip işin içinden çıktılar. Hatta yine geçtiğimiz yıllarda “Plüton gezegen midir, değil midir” tartışmalarının ardından, Plüton’u gezegen listesinden çıkardırlar, sonra ona da cüce gezegen deyip listeye tekrar dâhil ettiler. Bu tartışmalar bir yana eski toplumlar, bizim sahip olmadığımız astronomi bilgilerine sahiptiler. Bunun örneklerinden biri Sümerlilerde karşımıza çıkıyor.

Şu anda Berlin’de Vorderasiatisches müzesindeki bu Sümer mührü güneşi ve etrafındaki 12 gezegeni resmediyor. Yalnız, gezegenlerden bir tanesi güneşin çok uzağında. Bazı Sümer araştırmacılarına göre eliptik bir yörüngeye sahip ve Güneş etrafındaki dönüş süre 3600 yıl olan Marduk adında bir gezegene dair bilgiler, Sümer kayıtları ile günümüze ulaşıyor. Eğer bu iddia doğruysa, Yusuf suresi ile garip bir paralellik söz konusudur. Çünkü Hz. Yusuf, babası Hz. Yakup’tan yani güneşten epeyce uzaklaşmıştı ve yıllarca da uzak kaldı. Kenan diyarından ta Mısır’a gitmişti ve kardeşleri onu unutmuştu. Ama en nihayetinde Hz. Yusuf, Güneş sistemiyle tekrar kavuşmuştu. Eğer Sümerlilerin bahsettiği bu gezegenle ilgili bilgiler doğruysa; Yusuf suresindeki sembolizm, göksel yapbozun eksik bir parçasını dolduruyor gibi görünür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birinci derecedeki sahih hadis kaynaklarında bulunmayan bu hadiste anlatıldığına göre, ehl-i kitaptan biri Peygamber (ASM)'e gelerek bu onbir yıldızın ne olduklarını sormuş, o da "Hadsân, Tarık, Zebbal, Kabis, Vüdan, Falık, Nush, Kuruh, Zü'l-kenfan, Zü'l-ferv, Vessab" (Hâkim, Müstedrek, IV/396.)

Tarık Suresi (Tarık, Nibiru'nun İslam'daki Adı)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
1. Yemin ederim göğe ve Tarık.
2. Bilir misin Tarık ne?
3. O, karanlıkları delip geçen parlak bir yıldızdır.
4. Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde bir gözetleyici, bir koruyucu bulunmasın.
5. Hangi şeyden yaratıldı, bir düşünsün insan!
6. Yaratıldı fışkırarak dökülen basit bir sudan,
7. Omurga kemiği ile göğüs bölgesi arasından çıkan.
8. Elbette insanı yoktan var eden Allah’ın, onu yeniden hayata döndürmeye de gücü yeter.
9.  O gün bütün gizlilikler meydana serilir.
10. İnsanın, Allah’ın cezalandırmasına mani olacak ne bir gücü olur, ne de bir yardımcısı.
11. Yemin ederim dönümlü ve döndürümlü göğe,
12. Bitkilerin çıkması için çatlayıp patlayan yere ki:
13.  Bu Kur’an, hiç şüphesiz, hak ile bâtılı ayıran kesin bir sözdür.
14. O, asla bir şaka, bir eğlence değildir.
15. Kâfirler, vargüçleriyle tuzak kurup duruyorlar.
16. Ben de onların tuzaklarına karşı tuzak kuruyorum.
17. Onun için sen o kâfirlere biraz mühlet ver, bir süre onları kendi hallerine bırak!

 

NİBİRU GENEL BİLGİLERİ

Sistemin Genel Tanımlaması: Kuasar, Mini Galaktik Sistem (Galaksi Barındırıyor),
Gezegen Kompleksi (İçinde Pekçok Yapı var)

 

Yörüngesi: İkiz Güneş Sistemleri arasında 3600 yıl
Kütlesi: Demir ve Kayaç

Manyetik Yoğun Alan Hacmi: 8 Güneş genişliğinde alan
Manyetik Genel Alan Çevresi: 7,5 milyar km
Mevcut Konumu: Güneş'in önü ve Venüs'ün yörüngesel alanı
Dünyaya Uzaklığı: Dünya yörüngesi içinde

Fiziksel Özellikleri:

Ana Gezegen: Nibiru, Güneş Sistemi'nin 12. Gezegeni ve Ötegezegen, Hayat Gezegen,
İkiz Güneş, Yıkıcı. Dünya'nın 20 katı büyüklüktedir.

 

Ana Uyduları / Ayları: Düne kadar 3 tanesi biliniyordu, bugün 11 tanesi
görüntüleniyor. Bunlar Nibiru Ana Gezegeni etrafında dönüyorlar.

 

Üstünde Canlı Formu: Anunnaki ismindeki cin tayfasının bulunduğu sanılmaktadır.

 

Ön Kısmı: Işığı ve radyo dalgalarını soğuran, siyah bulutsu yapı olması dolayısıyla
görülmesini zorlaştırıyor

 

İki Kanat Görüntüsü: Yoğun Elektromanyetik Alan içinde çift sarmal düzende 150'den
fazla gezegen yapısı toplu halde durmaktadır

 

Merkezi Alan: Süper nova konumuna gelmiş yani Kara Delik formu olan cüce kahverengi
yıldız enkazı bulunuyor, bu Kara Delik kısmen Nibiru'nun elektromanyetik enerjisini
de soğuruyor ve yeni gezegen / ay yapıları oluşturuyor

 

Kuyruk: 3 adet 25'er milyon km uzunluğundan kuyruğu bulunmaktadır ve Nibiru Gezegen
Kompleksi dönüşler yaptıkça Dünyaya kuyruklar hizalanmakta ve bu esnada da
kuyruklardan dünyaya meteorlar, asteroitler, demir tozu (atmosfere girince
oksitleniyor), petroyağlar, yüksek elektromanyetik radyasyon ve elektrik yükü, metan
gazı fırlatılmaktadır. Giderek daha fazla ve daha büyük nesne Dünyaya ulaşıyor.

 

Gökyüzü Fenomenlerinin Nedeni: Gökyüzünde gökkuşağı renklerinde tabakalar Nibiru'dan gelen petroyağlardan, gökyüzünde meydana gelen yanma görünümü Nibiru'dan gelen petroyağların atmosferde yanmasından, gökyüzünün kızıllığı Nibiru'dan gelen demir tozlarından kaynaklıdır. Ayrıca ateş veya enerji çubukları gibi görünüm ise
Nibiru'nun elektromanyetik radyasyonunun Manyetosfer deliklerinden geçmesiyle
Dünya'ya inmesinden oluşur.

 

Nibiru'nun Dünya'ya Etkileri Neler Olacak?

Bazılarını buraya yazıyorum ama zamanla bunların etkileri hem güçlenecek ve hem de
bunlara bağlı yan etkiler de ortaya çıkacak. Küreselciler "İklim Krizi" ve Komplo
Teorisyenleri ise "bunlar hep Küreselcilerin işi" yalanları ile insanları meşgul
edecekler. Hatta Nibiru Ay kadar büyüdüğünde bile "bu Ay", "bu Mars", "bu Venüs"
diyenler de olacak. Zira hem cahil ve hem de ahmak çok insan var. Gerçekleri görmekte
acizler. Küreselcileri ilahlaştırıyorlar ve bunun farkında bile değiller.


Küreselciler de zaten onu istiyor. Zihniyet olarak insanlar onlara teslim olsun
istiyorlar. "Küreselciler her şeyi yapabilir" kafasına sahip bir insan zaten teslim
olmamış mıdır?

1. Atmosferik koşulların değişmesi
2. Manyetosferin zaman zaman parçalanması ve uzaysal radyasyonun, elektriğin,
petroyağların, tozların, itim-çekim enerjisinin, titreştirme enerjisinin dünyayı
etkilemesi
3. Volkanların hemen hepsinin aktifleşmesi
4. Gücü ve sayısı artan depremlerin meydana gelmesi, kaçınılmaz yıkımlar
5. Kıta tektonik plakalarının kayması
6. Manyetik kutupların kayması
7. Kutupların fiziksel olarak yer değiştirmesi (780,000 yıl önce oldu)
8. Mevsimlerin ve gece-gündüz ısı farklarının değişmes
9. Güneş'in batıdan doğması
10. 3 kuyruğunun Dünya yakınından geçmesi veya Dünya'ya çarpması
11. Kuzey Amerika, Afrika, Avrupa kıtalarının ortadan kalkması; Karadeniz çevresi
kıyılarının çok büyük hasar alması, Asya'nın yarısının yıkılması, Okyanusya'nın sular
altında kalması
12. Asit yağmurları
13. Meteor, asteorit ve ateş topu yağmurlarının giderek artması
14. İnsanların psişik kanallarının açılması ve birçok insanın bunu kaldıramaması
(akıl sağlığının gitmesi)
15. İnsanlar üzerinde stresi ve elektriğe bağlı kavgacılığın artması
16. Önce statik elektrik yükünün ve ardından da devasa yıldırım fırtınalarının
artması
17. Toprak yapısının değişmesi
18. Hayvanların daha vahşileşmesi
19. Sürü olarak hareket eden hayvanların toplu ölümü
20. Elektrik ve elektronik sistemler kullanan tren, uçak, gemi, araba, vs. her türlü
aracın kaza yapması
21. Zaman içerisinde elektrik ve elektrik sistemlerin yanması ve çökmesi
22. Nibiru kaynaklı gök taşlarının atmosfere girişi esnasında birçok şehirden ve
ülkeden duyulabilen patlama sesleri duyulması ve ardından mavi-yeşil ışımaların
olması
23. Schumann Rezonansı'nın düşmesi
24. Dünyanın çekirdeğinin giderek durması ve ters yönde dönmesi ile birlikte normal
salınımının da dengesizleşmesi
25. Dünyanın kendi etrafında dönerkenki savrulmasının artması
26. Dünyanın Güneş etrafındaki yörüngesinde dönerkenki kontrolünün gevşemesi
27. Nibiru kaynaklı elektromanyetik etkiler dolayısıyla Güneş patlamalarının
sayısının ve gücünün artması, bunun da Dünya'ya etkilerinin çok olumsuz olması
28. Nibiru kaynaklı elektromanyetik etkiler dolayısıyla Güneş Sistemindeki
gezegenlerde felaketler meydana gelmesi ve gezegenlerin Dünya üzerine etkilerinin de
olumsuzlaşması
29. Heliosfer'in parçalanması
30. Manto tabakasında yırtılmaların olması ve bu yırtıklardan şehirlerde, ormanlarda,
kırsal alanda beklenmedik şekillerde lav çıkışlarının olması
31. Deri hastalıklarının, solunum rahatsızlıklarının, kalp hastalıklarının artması ve
güçlenmesi
32. Yeraltı sularının çekilmesi, düdenler ve obruklar oluşması
33. Yağmur ve kar yağışının azalması ve sonra da olmaması
34. Dağ ve tepe yıkılmalarının olması (Himalayalarda oluyor)
35. Deniz sularının yer değiştirmesi
36. Karadeniz içi fay hattının güçlenmesi
37. Ege'deki ve Karadeniz'deki volkanların aktifleşmesi
38. Aynı anda 15-20 tane birden kasırganın meydana gelmesi
39. Jet stream akımlarının bozulması ve dengesizleşmesi
 

Nibiru'nun İyice Yaklaşmasıyla Neler olacak?

Allah'ın diledikleri bu hengameden kurtulacaktır. Kendisine Müslüman diyen ama her
şeyde gevşek davranan insanların çoğu ölecek. Zira onlar ikiyüzlüdür. Allah
böylelerini sevmediği söyler. Akılla, imanla, gayetle, tedbirle, ilimle hareket eden
insanlar ise kurtulacak. Müslümanlardan oldukça az insan kurtulabilecek. Kafirler ve
Münafıklar daha çok olacak.

1. 3 kuyruğu ya Dünya'nın çok yakınından geçecek ya da Dünya'ya çarpacaklar; her
halükarda birçok kıta ortadan kalkacak ve geleceği sadece 2 milyar insan görebilecek
2. Nibiru'nun Dünya yakınından geçip gitmesi 40 gün, Dünya'dan uzaklaşması 7 yıl
süreecek
3. Nibiru ile Dünya en yakın konumlarına geldiklerinde 
a. Nibiru'dan Dünya'ya demir tozu yağacak ve bunların bir kısmı asit yağmurlarını
oluşturacak
b. 3 gün boyunca zifiri karanlık, 40 gün boyunca da kızıl karanlık olacak
c. Nibiru'dan Dünya'ya elektrik arkları atılacak
ç. Vahşi hayvanlar çıldıracak
d. Sular kaynayacak
4. Nibiru geçip gittiğinde Ortadoğu'da Güneş artık batıdan doğuyor olacak
5. Dünyada birçok karasal alan sular altında kalmış olacak ve suların çekilmesi
Kıyamaete kadar bitmeyecek
a. Birinci seviye Nibiru etkisiyle kutup buzullarının ve dağ buzullarının erimesi
sonucu: 225 metre
b. İkinci seviye Nibiru etkisiyle diğer etkenler sonucu: 457 metre
c. Nibiru'nun birincil basıncıyla meydana gelen tsunamiler sonucu: 800 metre
ç. Nibiru'nun ikincil basıncıyla meydana gelen tsunamiler sonu: 1500 metre
6. Kuraklık ve kıtlık zamanları başlayacak ve bu süreç 7 yıldan aşağı olmayacak
 

Nibiru'nun İnsanlığa Etkileri Neler Olacak?

Nibiru'nun insanlığa etkileri çok büyük olacak. Hesaplamalarımıza göre; bizim "Adem"
dediğimiz kişi 70. Adem ve Dünya her 100.000 yılda bir olmak üzere 70 kere yok
olmanın eşiğine geldi. Her döngüde ise 2 veya 3 kere küresel felaket oluştu. Her
döngüde bir avuç insan kaldı ve Adem adı verilen kişi onlara rehberlik etti. İlk Adem
ise 7 milyon yıl kadar önce Dünya'da vardı. Zaten Arkeolojik bulgular da bunu
ispatlıyor.

1. Demir oksit dolayısıyla insanların nefes almaları çok zorlaşacak ve ciğerlerine
tozlar dolacak
2. Kuraklık ve kıtlık dolayısıyla insanlar ve hayvanlar kırılacak
3. Şehirlerde yaşanmaz hale gelecek ve şehirler terk edilecek; kanalizasyon, evsel
atık, su, vs. sorunları olacak.
4. 3 büyük veba - salgın olacak ve insanlar kırılacak.
5. Nibiru'dan gelen elektromanyetik etkiler sonucu Dünya'da modern ve teknolojik
yaşam sona erecek
6. Nibiru'dan gelen elektrik arkları neticesi üzerinde negatif elektrik bulunan
insanları yıldırımlar çarpacak
7. İnsanların çoğu akıllarını yitirecek
8. Göktaşı yağmurları büyük yıkımlara yol açacak
9. Karaları sular basacağı için yaşam alanları çok daralacak; İç Anadolu, Ege'nin
batısı, Doğu Anadolu ayakta kalacak. Hatay-İsrail arasındaki alan ile İsrail-Hicaz
bölgesi ayakta kalacak. İnsanlar bu bölgeyi elde etmek için savaşacaklar.
10. Tatlı su kaynakları çok azalacak
11. Birçok yüksek dağ yıkılacak
12. Uzun bir zaman mevsim diye bir şey olmayacak ve bütün dünyada yarı kutup iklimi
olacak
13. Bir müddetliğine "gün" kavramı olmayacak, saatler şaşacak
14. Dünyanın manyetik alanları uzun süre sapıtacak
 

Geçmişte Nibiru Dünyaya nasıl etkiler yaptı?

Bu anlattıklarımı diğer dinlerden ve inançlardan insanlar ve hatta Astronomlar da söylüyor. Sadece ben iddia etmiyorum. Kuvvetli delil olduğu için ifade ettim.

1. Ay'ı Dünya'ya hediye etti
2. Dinozorlar çağını bitiren meteoru gönderdi
3. Dünyanın en büyük çukurunu kuyruk çarpması ile yaptı
4. Yetmişinci Adem devrini başlattı
5. Nuh Tufanı'nı başlattı
6. Son 70000 yılda en az üç kere Dünyayı buzul çağına soktu
7. Türklerin 60000 yıl önceki göç hareketini başlattı
8. Mu Kıtası depremlerini başlattı
9. Türklerin 70000 yıl içindeki beş büyük göç dalgasının en az üçünde mevsimleri ve doğayı mahvederek etkide bulundu
10. Cengiz Han'ın Japonya Deniz Seferinde gemilerin yok olmasına yol açtı
11. Hz.Musa'nın Kızıldeniz'i yarmasında etkili
12. Oğuz Kağan'ın askeri fetihlerinde başarılı olmasında etkili
13. Kıtaların Pangea'dan sonra bugünkü halini almasında etkili
14. Anadolu'daki volkanların aktifleşmesini ve Anadolu'nun yükselmesini sağladı
15. Anunnakilerin devrini bitirdi
16. Çok eski devirlerde İstanbul'un suya batmasına sebep oldu
17. 12000 yıl kadar önce Ege Denizi ile Ege karasının yer değiştirmesine yol açtı
18. Geçmiş zamanlarda Jüpiter'in iki tane uydusunu patlattı
19. Geçmiş zamanlarda Vulkan gezegeninin patlamasına yol açtı
20. Güneşin aşırı aktifleşmesini sağlayarak ömrünü kısalttı

Nibiru ne zaman Ay kadar görünecek?

Belki yarın belki yarından da yakın. Ben Amatör Araştırmacı Astronomum. AAA yani. Tarih işlerine Astrologlar yani Yıldız Falcıları bakıyor. 1,5 yıl önce yaptığım hesaplarda bu kış kıyametin kopmaya başlayacağı yöndeydi. Dünyada şu anda var olan afetler ve felaketler zaten söylediğimi doğruluyor. Yani 5. öngörümü de tuttu sayabilirim. Sadece Türkiye'nin yarısı gitti. Daha nasıl bir gösterge bekleniyorsa? Nibiru ne zaman Ay kadar büyük görünür? O gün gelsin istemezsiniz, geldiğinde de açık alanda olmak istemezsiniz. Öyle büyük patlamalar, frekanslar, asit yağmurlar, meteor yağmurları olacak ki.. Kafanızı kaldırsanız bittiğinizin resmidir.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESMİN AÇIKLAMASI: PX (Planet X) / Nibiru / Tarık

Nibiru Ana Gezegeni okun ucundaki
karaltılı alan, sola doğru ve sağa doğru kırmızımsı gördüğünüz alan da Ana Gezegenin
iki yanına doğru uzanan yüksek elektromanyetik alan. Beyaz noktalar halinde
gördükleriniz Nibiru Gezegen Kompleksi içindeki diğer gezegen yapılarının kümeleşmiş
halleri. Görünen kadarıyla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESMİN AÇIKLAMASI:

Beyaz parlayan yuvarlak: Güneş
Etraftaki çizik çizik gibi görünen şeyler Nibiru'nun içerisindeki gezegen ve uydu yapılarının kendileri ve arkalarındaki kuyruksu yapıları. 

Biz ne dedik? 

Nibiru Gezegen Kompleksi'ni şöyle açıklayalım: 

Bir akvaryumun içine su doldurun. O su, gezegen kompleksinin toplam alanını temsil etsin. İçine bir büyük balık atın, o da Nibiru Ana Gezegenini temsil etsin. İçine bir sürü küçük balıklar atın, onlar da kompleks içindeki diğer gezegen yapılarını ve uyduları temsil etsin. Toplam alanın içindeki elektromanyetik alan en üst safhada ve bu alan Güneş'in 8 katı büyüklüğe erişiyor. Nibiru Ana Gezegeni Dünyanın 20 katı büyüklükte.  Resimde de görüldüğü gibi. Gezegenler ve uydular çok geniş bir alana yayılmış durumdalar ve Nibiru'nun etkisi / çekimi altındalar.

Bu gezegen kompleksinin elektromanyetik etki ettiği alanın uzay çevresi ise 7,5 milyar km. Bu yüzden birçok gezegene ve Güneş'e çok büyük etkiler meydana getiriyor.

sumerlerde-nibiru-1.jpg
sumerlerde-nibiru-3.jpg
sumerlerde-nibiru-2.jpg
nibiru-guncelleme-bat-1.jpg
nibiru-guncelleme-bat-2.jpg
bottom of page