top of page

Temel Sorunlar

Maalesef insanların akılları karışık, cahillik var ve idrakleri kapalı olduğu için defalarca kere anlatılmasına rağmen hala anlamıyorlar. Biz de artık anlatmaktan sıkıldık. O yüzden yazıya dökme gereksinimi duyduk. Umarız faydalı olur.

Nibiru / Tarık Yıldızı Dünya'ya çarparsa ya da sürtünürse Dünya infilak eder mi ya da Kıyamet kopar mı?

"Gelişmekte olan, gelişmiş ve gelişmemiş toplumlar vardır. Bizim milletimiz ise gelişmeye niyeti bile olmayan sınıfındadır" İlber Ortaylı

"İnsanların çoğunun dünyada neler olup bittiğinden haberi yoktur ve hatta onlar haberleri olmadığından bile habersizdirler" Noah Chomsky

"Bizim insanımız okumuyor, araştırmıyor, dinlemiyor, tefekkür etmiyor ama her şeye yorum yapıyor. Onun için egosu yüksek, okumuş cahil ve haddini bilmeyen nesillere sahibiz" BAT

Hemen insanların aklına "en kötüsü" geliyor. Çünkü son 100 yıldır medya ve sosyal medya ile insanların aklı çorbaya döndürüldü, kötü eğitim sistemi ile insanların çoğu şuurunu yitirdi, fitnelerle de düşünce sistemi bulanıklaştırıldı. Çoğu insan doğru kaynakları okumuyor. Her 3 kişiden 1 tanesinin ya (bilinçli ya da bilinçsiz) ajan / trol ya da fitnebaz olduğu bir zamanda doğru bilgiler de yalanlanıyor. Doğruları anlatanlar itibarsızlaştırılıyor ve dinlenmiyor. Saçma sapan fikirler insanlara empoze ediliyor ve insanların beynine bambaşka bir format atılıyor. Bizim gibi insanlar da kafası karmakarışık insanlara karşı mücadele vermeye çalışıyoruz. Başlıca mücade ettiğimiz şeyler de şunlar:

1. Akıl karışıklığı ve bilinç bulanıklığı
2. Kadercilik yani her şeyi Allah'a havale etme / dünya sınavını idrak etmeme
3. Kültürel temel yetersizliği
4. Her ilginç şeyi eline alıp onunla kendini öne çıkartma arzusu
5. Fitne ateşine odun taşıma alışkanlığı
6. Çok az sayıdaki bilge insanları kötüleme, aşağılama ve ötekileştirme
7. Okumuş cahilliğin şuursuz cesareti
8. Doğru ve faydalı bilgiden uzak anlayışlar
9. Fikri, dini, felsefi, siyasi bölünmeler ve batıl akımlar

Tarık Yıldızı ile ilgili doğru bilgiler anlatan ve kaynaklarını sunan tek bir kişi var; o da benim. Bu konuda yayınlar yapan diğer insanların size kaynak sunmadıklarını ve sadece kendi zanları üzerine kendi fikirlerini beyan ettiklerini görürsünüz. Teknik veriler paylaşanların bile açıklama yapmadıklarını ve sadece bazı verileri paylaşıp geçtiklerini görürsünüz. Çünkü o verileri yorumlayacak ve analiz edecek kültürel ve bilimsel temellere sahip değiller. Kendini geliştirmemiş ve sadece popüler olmak için bu konulardan bahseden insanların başka türlü davranış sergilemesini bekleyemezsiniz. Tarık Yıldızı ile ilgili konuları takip edenler 3 ana kısımdan oluşuyor:

1. Bazıları sadece benim anlattımlarımı takip ediyorlar ve kafalarını karıştırmadan belirli bir çizgide bilgileri ediniyorlar
2. Bazıları beni yarım yalamak izliyorlar ama gidip aynı konuda saçma şeyler anlatanları can kulağıyla dinliyorlar, kafalarını karıştırıyorlar
3. Bazıları ikinci gruptaki insanlar gibiler ancak üstüne bir de bana gelip "sen şöyle anlattın" veya sosyal medyada benim ifadem olmayan şeyleri ben anlatmışım gibi insanlara anlatıyorlar

Tarık Yıldızı'nın pek çok ismi vardır; Pelin, Yakup Yıldızı, İsa Yıldızı, Nibiru, Neberu, Planet X, Planet 12, Hercolubus, Kızıl ve Mavi Kaçina, Tyche, Marduk, Yok Edici (Destroyer), vs. Farklı toplumlar ve medeniyetler farklı isim vermişlerdir.

Küreselciler Yeni Dünya Düzeni çerçevesinde "Dünya Nüfusunu Azaltma Projesi" uyguluyorlar. Bunu da açıkça söylüyorlar. Tarık Yıldızı'nın yaklaştığını bildikleri için kendilerine sığınaklar yaptırdılar ve artık oralarda yaşıyorlar. Hazır Tarık Yıldızı da nüfusu çok büyük ölçüde azaltacakken niye insanların uyanması ve hazırlık yapması için onun geldiğini ilan etsinler? Ayrıca dünyadaki sömürü düzenini son ana kadar sürdürmek istiyorlar. Dünyadaki altının çoğunu toplayıp sığınaklarına götürdüler. İslami ve Hristiyanlık kaynaklarını çok iyi biliyorlar. Henüz Kıyamet'in kopmayacağını ve İlahi Büyük Yıkım (Apocalypse) sürecinin yaşanacağını anlamış durumdalar. O yüzden de kendi yaşamlarını garantiye almak için gayret içerisindeler. Bizim Müslümanlar da ezberden atıp tutup duruyorlar. "Allah'ın da oyunu var", "onlar Allah'tan saklanabilecek mi", "Tarık gelince kafirler ölecek, Müslümanlar kalacak" gibi laflar uçuşuyor. Allah kuru lafa bakmaz, gayrete bakar. O yüzden kafirler sürekli üstün geliyorlar. Çünkü Müslümanlar tembelleşti, umursamaz oldu, dini kafasına göre yorumlar oldu.. Zannedersiniz ki evliyalar ülkesinde yaşıyoruz! Daha neyin günah neyin sevap olduğunu bile bilmeyen insanlar maalesef din ve dünyevi sorumluluklar konularında sınıfta kalıyorlar. Kişiye "şu faiz, haram" diyoruz, verdiği cevap "filanca hoca haram değil dedi, ben de yiyorum". O hoca dediğin de sen de cehennemdesin.. Böyle kafadaki insanlar kalkıp bir de Allah'a ayar çekmeye çalışıyorlar. Sen Allah'ın dünya bahçesini mahvetmişsin veya bahçenin mahvolmasına göz yummuşsun, Allah'ın sana yardım edeceğini sanıyorsun. Çok beklersin! Küreselci sosyal medyasından, medyasından, platformlarından ayrılmıyorsun

 

Küreselciler 30 yıldır beni engelliyor. Kitaplarımın basılmasını bile engellemek için neler neler yapmadılar ki.. Daha da kötüsü; kendi insanım da beni ötekileştirmek, kötülemek, aşağılamak, desteklememek için elinden geleni yaptı. Gazeteci, medya mensubu, sosyal medya fenomeni olup ta Küreselci karşıtı gibi görünenlere daha dikkatli ce bakın. Acaba Küreselcilerin menfaatine "kontrollü muhalefet" mi yapıyorlar yoksa gerçekten de sözünün eri insanlar mı? Küreselciler neden bu adamları engellemiyor da Küreselci platformlarında rahatça istediklerini söyleyebiliyorlar ve para kazanabiliyorlar? Bana neden sürekli engelleme geliyor? Daha en basit kıyaslamayı bile yapamayacak durumda iseniz aklınız size ihanet ediyor demektir.

Ne için hazırlık yapacaksınız?

Ahir Zamanda meydana gelecek pek çok önemli ve yıkıcı olay vardır. Bunların ilki Tarık Yıldızı'nın Dünya ile kavuşması ve Dünya üzerindeki yaşamın çok önemli ölçüde azalmasıdır. Muhtemeldir ki 7,5 milyardan fazla insanın öleceği beklenmektedir. Avrupa, Avustralya, Kuzey Amerika ve Güney Amerika kıtalarının % 95'inin ve Asya ile Afrika kıtalarının % 60'ından fazlasının Tarık Yıldızı ile Dünya kavuşması esnasında yok olması beklenmektedir. Anadolu'da ve Ön Asya'da ise % 60 kadar bir alanın yok olması söz konusu olacaktır. Bunu nereden biliyoruz? Tarık Yıldızı'nın Dünya'ya yaklaşması esnasında 200'den fazla afet ve felaket türü her geçen gün sayısını ve gücünü artırmaktadır. Bunların en önemlisi karaların önce 225 metreye ve sonra 457 metreye kadar su basması olasılığıdır. Bu rakamlara ulaşılmasının yolu dağ ve kutup buzullarının tamamen erimesi sonrası olacak su yükselmeleri miktarı ile alakalıdır. Gökyüzü çok daha fazla suyu yeryüzüne bırakırsa bunlardan daha büyük rakamlar da söz konusu olabilir. Tarık Yıldızı'nın Dünya ile buluşması sürecinde yıkılmayan yer kalmayacaktır. Devasa afetlerin ve felaketlerin söz konusu olduğu bir zamanda elinizin altında birer Ülke Afet Analizi, Tehlikeli Kıyı Şehir Afet Analizi, Genel Afet Hareket Planı, Kişisel Afet Hareket Planı olması ve güvenli alan haritaları ile karaları su basması haritaları olması gerekmektedir.

1. Tarık Yıldızı'nın elektromanyetik alanından kaynaklanan kaotik afetlere ve felaketlere karşı tedbir alma
2. Büyük ve kıtaları / ülkeleri esir alacak devasa afetlere ve felaketlere karşı haritalar hazırlama
3. Tarık Yıldızı'nın sayhasına ve meydana çıkması sürecine hazırlanma
4. Tarık Yıldızı'nın Dünya ile kavuşması esnasındaki olaylara hazırlanma
5. Tarık Yıldızı geçtikten sonra ilkel ve yeni bir yaşama karşı mücadeleye girişme

Nuh'un Gemisi son yıllarda Ağrı Dağı'nın zirvesindeki buzulların erimeye başlaması sonucu 4000 metrede açığa çıktı. Bu da gösteriyor ki; Nuh Tufanı esnasında sular 4000 metre kadar yükselmiş. O zaman dağları yerinden oynatacak türden seller meydana gelmiştir. Bunları da dünyanın 7-8 farklı bölgesinde yapılan 30000 (otuz bin) yıllık Jeoloji Tarihi ve Toprak Katmanları ile ilgili incelemelerde görmekteyiz. Her 3500 yılda bir büyük anormallikler meydana gelmiştir. Bu da Tarık Yıldızı'nın gerçekliğini doğrulamaktadır.

Öncelikli değerlendirmeniz gereken konular şunlardır:

1. Yerleşim yerlerinde kalamazsınız; elektromanyetik alanları yüksek ve meteorları üstüne çekiyor
2. Karaları su basacağı için elinizdeki haritalara göre yarı göçer ya da tam göçer olmak zorundasınız
3. Beşeri bilimler (Jeoloji, Jeofizik, Jeotarih, Astronomi, Astrofizik, Astrotarih, Volkanoloji, Sismoloji, vs.) dahilinde yapılan incelemelere göre belirlenen güvenli alanların nereler olduğunu bilmek zorundasınız
4. Zorlu zamanlarda pek çok görev olacağı için (çevresel kaynakları araştırma, yemek yapma, güvenlik, vs.) bir topluluk ve kamp yapısı dahilinde hareket etmelisiniz

Hazırlık için nelere ihtiyacınız var?

1. Bilgiye ve haritalara
2. Aynı amaçla birleşmiş topluluğa
3. Azimli ve gayretli olmaya
4. Kamp malzemelerine
5. Çeşitli araçlara ve gereçlere
6. Bir Afet Hareket Planına
7. İyi bir rehbere ve lidere

Biz ne yaptık?

Sadece sorunları anlatıp geçmedik. Sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yaptık. Biz ölümden kaçıyor değiliz ancak bir gün öleceğiz diye tedbir almamazlık ta yapmıyoruz. Akıllı, ferasetli, basiretli bir Müslüman nasıl hareket ederse biz de öyle hareket ediyoruz. Allah bize "önce tedbir sonra tevekkül" diyorsa biz onu uyguluyoruz. Hiçbir insan "nasıl olsa öleceğiz" diyerek hastalığına şifa aramazlık etmez. Aynı durum Ahir Zaman olayları için de geçerlidir. 

1. Ahir Zamanın tanıtımı ve zorlukları aşmanın yolları
2. Afet Risk Analiz çalışmaları / Türkiye Afetlerden Kurtuluş Rehberi
3. Afet Hareket Planları / Kıyı Şehirleri Kurtuluş Rehberleri
4. Surviving, Bushcraft, Bahçecilik, Sağlık ve IFAK ile diğer önemli konularda bilgiler
5. Birbirine güvenebilecek insanların oluşturduğu afet durum topluluğu / afet kampları - obalar organizasyonu

Bazı insanlar art niyetli ve haris ruhlu oldukları için bizim yaptıklarımızı ters anlıyorlar ve bazıları da direkt bize saldırıyorlar. Bunlar Küreselcilerin maşası olmuş trollerdir. Bizim iyiliğimizi istemiyorlar. Halbuki bizim sürdürdüğümüz Hazırlık çalışmalarının kimseye bir zararı yoktur, faydası çoktur. Biz kimseye zorla bir şey vermiyoruz ve zorla bir şey de yaptırmıyoruz. Hazırlık için illa ki para gerekmektedir. Kamp malzemeleri almak ve bizim Kurtuluş Rehberi kitabımızı edinmek için illa ki para harcanması gerekmektedir. Bunlar için ayıracak bütçesi olmayanlar için bir şey yapamayız. Dünyanın şu anki ekonomik, sosyal, siyasi durumunun müsebbibi biz değiliz. Dolayısıyla insanların kendi ekonomik durumlarından dolayı bize kızmaları anlamsızdır. Bir de kızgınlığını bize iftira atarak, hakaret ederek, aşağılama yaparak göstermeye çalışanlar oluyor. Beğenmediğiniz insanları ve çalışmaları takip etmeyin. Kendi gönlünüze göre başkalarının hesaplarına bakın. Kimseyi sosyal medya hesaplarımıza zorla getirmiyoruz. Kimseye de "şunu yapacağız", "bunu size vereceğiz" diye herhangi bir taahhütte de bulunmadık. Hazırlık yapamıyorsanız bunun sorumlusu biz değiliz. Bugüne kadar binlerce insana ücretsiz doküman dağıttık ve hatta katılım sağladık. Ama bütün ülkeyi veya bütün dünyayı bizim çalışmalarımızın içine dahil etmemiz mümkün değildir. Bizi örnek alarak kendiniz de çalışmalar yapabilirsiniz. İlla ki bizim çalışmalarımızda yer almanız şart değildir. Akıllı insanlar kendileri de bir şeyler yapabilir. İlla bizim çalışmalarımızdan edinmek ve bizim afet kamplarımıza katılmak istiyorsanız da ilk önce ciddi Hazırlıkçı olduğunuzu bize göstermeli ve sonra da bizden taleplerde bulunmalısınız. Biz de sizi değerlendirmeye alıp kararımızı size ileteceğiz. Bakalım bizim için ne kadar faydalı olabileceksiniz, bilelim..

Diyelim ki Tarık Yıldızı gelmedi.. Türkiye zaten Dünyadaki afetlerin ve felaketlerin göbeğindeki bir ülkedir. Çalışmalarımız büyük afetler zamanında kullanılabilecek yegane çözümdür.

Diyelim ki Tarık Yıldızı geldi.. O zaman zaten her şey yıkılıp gideceği için çalışmalarımızı edinenler ve obalara katılanlar bize teşekkür edecekler. Diğer insanlar şaşkınlık içinde debelenirken bizimle birlikte olanların bir hedefi ve bir umudu olacaktır.

Tarık Yıldızı Dünya'yı yok edecek mi?

Ahir Zaman Hadislerinde anlatılanlara göre Kıyamet'in kopmasına daha zaman var ve Ahir Zaman olaylarının hepsi tamamlanmadı. Bu yüzden yaklaşmakta olan Kıyamet değil, İlahi Büyük Yıkım sürecidir. Öncelikle kafanıza bunu kazıyın. İnsanlar gelmekte olanın Kıyamet olduğunu sanıyorlar. Kıyamet için Hadislerde ve Kuran'da bahsedilen konular Dünya'nın süpernova konuma geçmesi, erimesi ve patlaması ile ilgili tanımlamalardır. Kainatın tamamı için mi Kıyamet olacak yoksa Dünya için mi olacak, onu Allah bilir.

1. Dizilerle, aminasyonlarla ve filmlerle insanların aklına işlenen umutsuzluk: Görsellerde bir yıldız Dünya ile temas ettiğinde Dünya patlar ve yok olur veya bir göktaşı Dünya'ya düşerse bütün Dünya mahvolur. Tarık Yıldızı'nın kuyrukları 25'er milyon km uzunluğundadır. Bu kuyruklar Dünya'ya temas etseler bile ana gezegen yapısı temas etmeyecektir. Kuyrukların teması ile ilgili birkaç farklı teori vardır;

a. Carlos Munoz Ferrada'nın teorisine göre Tarık Yıldızı'nın 3 kuyruğu Dünya'ya temas eder ve temas ettiği yerlerin ortasındaki üçgen alanda bulunan yerler yok olur. Bahsi geçen alanda Hicaz Bölgesi de vardır. 

b. Bülent Abdullah Turgut'un teorisine göre ise 2 tane kuyruk Dünya'daki 2 alana sürterek geçecektir. Bu sürtünme dolayısıyla Dünya'nın çekirdeğine basınç olmayacağı için darbeler yüzeysel kalacaktır. Manto tabakasının üstünde basınç hissedilecek ve aşamalı olarak 3 farklı alanda giderek azalan şiddette basınç oluşacaktır. Bu da Dünya'nın çekirdeğinin süpernovaya erişmesine mani olacak ama Dünya'nın yüzeyinden pek çok canlının yok olmasına sebep olacaktır. Tarık Yıldızı'ndan gelen demiroksit tozları canlıların soluk almasını zorlaştıracak, elektrik arkları canlıların varlığını hedef alacak, meteor ve asit yağmurları hayatta kalmayı zorlaştıracak, türlü afetler de hareket etmeyi buhrana dönüştürecektir. O yüzden önceden olasılıkları düşünerek tedbirler almak çok önemlidir diyoruz.

Kuyrukların Dünya'ya teması Dünya'nın yok olmasını getirmez. Plüto'ya, Neptün'e, Jüpiter'e ve Venüs'e de kuyruk değmeleri oldu ama hiçbiri yok olmadı.

2. Fiziksel koşullar: Heliosfer ve Manyetosfer gibi Dünya'yı koruyan katmanlar bulunmaktadır. Ayrıca Dünya'nın çekirdeğine ait bir itme gücü de bulunmaktadır. Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin oluşturduğu elektromanyetik alanlar gezegenlerin yörügensel hareketlerinin doğru şekilde olmasını sağlamaktadır. Yani bir gezegenin yörüngesinde kalmasını, dış etkenleden korunmasını, elektromanyetik darbelere karşı azami güçlü olmasını sağlayan etkenler vardır. Dolayısıyla gezegenler eğer her gökcismi temasında yok olup gidecek olsalardı bugün gezegen kalmazdı. Ayrıca Tarık Yıldızı'nın neredeyse son ana kadar Güneş'in arkasındaki pozisyonda kalmasının da bir hikmeti bulunur. Tarık Yıldızı'nın elektromanyetik alan etkilerinin çoğunu Güneş absorbe eder ve böylece Dünya korunmuş olur. Eğer Tarık Yıldızı 15 derecelik açı ile Dünya'ya doğru yanaşsaydı şimdiye kadar belki binlerce kere Dünya yok olmuş olacaktı.

3. Mehdi'nin sayhalarıyla müdahalesi: Mehdi'nin 3 tane sayhası yani bağırışı olacaktır. Tarık Yıldızı Dünya'ya iyice yaklaştığı zaman Mehdi Hira Dağı'na çıkarak 3 kere bağıracaktır. Bunlardan birisinde Münafıkların hepsi ölecektir, birisinde bütün elektrikli aletler susacaktır ve birisinde ise Tarık Yıldızı'nın Dünya'ya olan şiddeti azaltılacaktır. Onun bağırışları frekans etkisidir ve Tarık Yıldızı'na etki ederek onun gücünü kırmaya yöneliktir. Bütün elektrikli aletlerin susması demek Dünya'nın yüzeyindeki aşırı elektromanyetik alanın da azalması demektir. Tarık Yıldızı demir ve kayaç bazlı bir gezegen olup yüzeyinde milyarlarca ton demiroksit tozu ve demir de içeren milyonlarca kayaç yapısı bulunur. Eğer ki elektrikli sistemler susmazsa ve elektromanyetik alan azalmazsa Tarık Yıldızı'nın etkisi belki Dünya'yı yok edecek seviyede olabilirdi. Elektrikler daha sonra gelecek mi? İnsanlarda eski bilgelik kalmayacağı için geri gelmeyecek. İnsanlar artık ilkel şartlarda yaşamlarını sürdürecekler. Üçüncü Dünya Savaşı da zaten kılıç, ok-yay, sopa, taş ile olacaktır.

4. Kadim devirlerde yapılan manyetik alan koruyucuları: Kadim devirlerde Türk ataları tarafından tespit edilmiş enerji yönlendirme teknikleri vardır. Atalarımız aslında enerjiyi kullanmayı ve yönlendirmeyi onbinlerce yıl önce bulmuşlardır. Piramit şeklinde yapılar, bakırın kullanımı, frekansların kullanımı, bazı doğal taşların kullanımı gibi yöntemler böyle ortaya çıkmıştır. Kadim bilgilerden geriye kalanları biz bugün kullanıyoruz. Mayaların ve Azteklerin yapılarındaki, Mısır piramitlerindeki, Beyaz Türk Piramitlerindeki teknikler Kozmik Enerji'nin yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmak üzere kullanılmışlardır. 

5. Dünyanın çekirdeğinin itim ve çekim gücü: Dünya küçük bir gezegen olmasına karşın oldukça güçlüdür. Demir çekirdek eşsiz bir manyetizma sağlar. Bu sayede insanların ve diğer canlıların yaşaması için uygun koşullar meydana gelir. Dünya'nın çekirdeğinin itim gücü sayesinde Dünya'ya doğru gelen gökcisimlerinin bir çoğu hafif te olsa yönlerini değiştirirler. Böylece Dünya uzaydan gelebilecek etkilere karşı korunur.

6. Ahir Zaman Hadislerinde anlatılanlar: Yahudiler ve Yahudi artığı bazı Araplar ve Şia mollaları Ahir Zaman konularını saptırıyorlar. Maalesef Kripto Yahudi olup tarikatların içine giren ajanlar bile var. Bunlar Mason örgütlerine kayıtlılar ve görevleri dini tahrif etmek. Winston Churhill, Haim Nahum, Çin Komünist Devleti ve daha niceleri dinimizi tahrif etmek üzere uğraşacaklarını açıkça söylediler. Bunlara İllüminati ve Küreselciler de eklendi. Bir sürü sapık fırka ve fitne ortaya saçtılar. Kimi bütün Hadisleri, kimi Kuran'ı, kimi Ahir Zaman Hadislerini, kimi Mezhepleri, kimi Mehdi'yi, kimi dinin başka bölümlerini inkar etti. İşlerine gelmeyen her şeyi "bu dinde yok" diyerek inkar ettiler. Tabi ki cahil ve ahmak insanlar da onlara kandı. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan insan çok. Okumadan, araştırmadan, tefekkür etmeden sadece yorum yapıyorlar. Mehdi'nin inkar edilmesi fitnesi de Yahudiler ve Masonlar eliyle ortaya atıldı. Birçok insan şu anda "Mehdi gelmeyecek" veya "Mehdi Yahudi uydurması" diyor. Halbuki hiç alakası yok. Yahudiler Gog Magog Savaşı sürdürüyorlar ve hedefte Türklerin ortadan kaldırılması var. Mehdi de Akad Türk'üdür ve Türkiye'de yaşamaktadır. Onu da her yerde arıyorlar. Allah onu muhafaza ediyor. Yahudilere göre Anadolu ve Asya Türkleri Yecüc ve Mecüc yani onlara göre Gog Magog kavmidir. Bu konuyu bile Yahudiler saptırmışlar. Talmutçu ve Kabbalist sapkın inanç doğrultusunda Yahudilere saçma ve gerçeklerle alakası olmaya şeyler öğretiler. İslamiyet'te Ahir Zaman Hadisleri çok fazladır ve hatta toplam Hadislerin sayısının yarısından fazlasını kapsar. Ahir Zaman Hadisleri Ahir Zamanda meydana gelecek olaylar, meydana çıkacak sıradışı kişileri, çeşitli olumsuz olaylar ve kişiler karşısında Müslümanların alabilecekleri tedbirleri anlatırlar. Siz bunlardan insanları mahrum bırakırsanız o insanlar kurbanlık koyun gibi başlarına gelecek felaketleri beklerler. Ahir Zaman Hadislerinin ilki "Güneş'in batıdan doğması" ile ilgili olanıdır. Ahir Zaman (End Of Times) kronolojik sıralamasını hazırlayıp websitemde sundum. Bu kronolojik sıralama temel olarak 3 ana bölümden oluşur:

a. Hz.Muhammed (ASM) ile İlahi Büyük Yıkım (Apocalypse) arasındaki süreç
b. İlahi Büyük Yıkım (Apocalypse) ile Kıaymet kopması alametleri arasındaki süreç
c. Kıyamet kopması alametleri ile Kıyametin kopması arasındaki süreç

İlahi Büyük Yıkım: İslamiyet'te Tarık Yıldızı'nın / Hristiyanlıkta Pelin (Wormwood) Yıldızı'nın Dünya ile teması ile birlikte dünyadaki bitkilerin, hayvanların ve insanların çoğunun öleceği bir süreçtir. Hadislerde bize "Mehdi'nin devrine erişirseniz ona deskte olun" diye emrediliyor. Demek ki Müslüman olarak bize faziletli olan Mehdi'nin devrine erişmek ve ona yardımcı olmaktır. Mehdi ne zaman meydana çıkacak? Melhame-i Kübra Savaşı'nın 3. büyük mücadelesinde 13 komutanı ve 220 yoldaşı ile birlikte İslam Ordusu'nun başına geçecektir. O çıkmadan önce sahte mehdiler de öne süreceklerdir. O yüzden Hadislerde Mehdi'nin fiziksel, ruhsal, kültürel nitelikleri anlatılmıştır. Güneş'in batıdan doğması konusu Kıyamet'in kopması esnasındaki olaylar anlatılırken geçmez. Kıyamet kopması zaten başlı başına bir olaydır ve alamet anlatmaya gerek yoktur. Zaten dünya süpernova konumuna geçecektir ve patlayacaktır. Güneş batıdan doğsa ne olur, doğmasa ne olur? Güneş'in batıdan doğması için bir olayın meydana gelmesi gerekiyor. O da Tarık Yıldızı'nın Dünya ile temasıdır. Tarık Yıldızı Dünya'ya sürtünerek geçtikten sonra güney yarıküre ile kuzey yarıküre yer değiştirmiş olacaktır. 780000 yıl önce böyle bir şey olmuş. Bu olayın olması Kıyamet demek değildir. Yaşam devam edecek çünkü Hadislerde bahsedilen Ahir Zaman olaylarının gerçekleşmesi ve sıradışı karakterlerin meydana çıkması daha tamamlanmadı. Tarık Yıldızı ciddi bir etki bırakacak ama Dünya'yı yok etmeyecek. Aksi olsa Hadislerde veya Kuran'da sadece Kıyamet konuları anlatılırdı. İnsanların aklı bunları almıyor. Tarık Yıldızı Dünya ile temas ettiğinde Dünya patlayacak ve yok olup gideceğiz sanıyor. 

7. Cahil ve ahmak sosyal medya fenomenleri, gazeteciler ile medya mensuplarının anlatımları: Maalesef günümüzde kimse bilgilerin doğruluğunu sorgulamıyor ve bilgilerin kaynağını bile sormuyorlar. Popüler olmak, video kanalını beslemek, para kazanmak için yeni bilgiler bulmak adına rastgele paylaşımlar yapıyorlar. Biz kelimelerimizde ve cümlelerimizde seçici davranıyoruz ama başkaları rastgele yazıp çiziyor ve anlatıyor. Mesela biz "Kıyamet'e daha vakit var" dememize karşın başkaları "Bülent Hoca Kıyamet yakın dedi" diyor. Bülent Hocanın bundan haberi niye yok? Ben Kıyamet kopacağını söylemedim ki! İnsanların dikkatini çeksin diye ne yapacaklarını şaşırdılar. O yüzden de başkaları ile çok fazla internet sohbeti yapmak istemedim.


Hazırlanmayan pişman olur

Dünyada 200'den fazla afet ve felaket türü şu anda aralıksız devam ediyor. Bunların sayısı ve gücü her geçen gün artıyor. Ardışık ve birbirinden farklı afet türleri de oluşabiliyor. Bunların hiçbiri HAARP ya da küreselci eliyle olmuyor. Bunlar "Nibiru Katalizmi" de denilen Nibiru'nun yaklaşma sürecine bağlı olaylardır. Küreselciler ve sözde küreselci karşıtı kontrollü muhalefet kişileri Nibiru'nun varlığını hala kabul etmiyor. Biz delilleriyle ve kaynaklarıyla ispatladığımız halde bizimle iletişim kurup bilgi almaya bile tenezzül etmiyorlar. Yaptıkları tv ya da internet programlarında videoları kesiyorlar ve bilgileri kendi keyiflerince manipüle ediyorlar. Güvenilir insan bulmak samanlıkta iğne bulmaktan çok daha zor hale geldi. Öncelikle onların kim olduklarına, akli ve zeka emarelerini, kişisel çıkar yönelimlerine bir bakın. Sizi düşünmedikleri ve kendi ceplerini düşündükleri çok açık. Komplo Teorileri üzerinden ekmek yiyorlar. Küreselci sosyal ağlarından ve video kanallarından para kazanıyorlar. Nibiru'nun varlığını kabul etmeleri demek ekmek kazanamamaları demektir. Bu tür insanlar ne Türklük ve ne de samimi din bağlılarıdır. Birazcık deştiğinizde Türklüğe düşman oldukları ve Deist, Agnostist, Kuraniyyun ya da Ateist oldukları ortaya çıkar. Yani sizden değiller ve sizin inandıklarınıza da inanmıyorlar. Onlar çıkarlarının peşindeler. Artık uyanın ve kendinize gelin. Bugünden hazırlık yapmaya başlamazsanız yarın çok pişman olursunuz.

Carlos Munoz Ferrada "Nibiru meydana çıkmaya başladığında Mars'ın çekim gücündeki anomalileri gerekçe gösterip onu örtbas etmeye devam edecekler" demişti. Küreselcilerin sözde bilim yayınlarından ve NASA'dan yapılan açıklamalarda "Mars'ın çekim gücündeki anomalilerden Dünya olumsuz etkileniyor ve afetler oluşuyor" demeye başladılar. Carlos Munoz Ferrada'nın söylediği zamanlara eriştik. Çünkü artık Nibiru çıplak gözle bile görülebilir hale geldi. Bu görüntünün bile Mars anomalisinden meydana geldiğini uyduruyorlar. 

Uyanırsanız kendinize.. Ancak devasa afetler ve felaketler başladığında bugünkü afetler ve felaketler çok küçük kalacaktır. Dağları yerinden oynatacak kıta tektonik plaka hareketleri, depremler ve seller olacaktır. Öyle bir zamanda elinizde haritalar olmaz da nereye gideceğinizi ve nerelerden uzak durmanız gerektiğini bilmezseniz işiniz çok zordur.

Bazıları da bana diyebilir. "Sen de yayınların için bir şeyler istiyorsun". 

1. Bu çalışmalara 3 yıl önce başladım. Kaç ay boyunca harita hazırlamanın derslerini internet üzerinden verdim. Ayrıca websitelerimde ve sosyal medya alanlarımda haritaları hazırlarken dikkat ettiğim konuları anlattım. Yani en temel bilgileri paylaştım. Siz de oturup birkaç hafta içinde benim yaptığım çalışmaları yapabilirdiniz, yapabilirsiniz.

2. Bu zamana kadar yayın verdiğimiz 10 kişiden bir şeyler istediysem 1000 kişiye de karşılıksız verdim. Ama tabi ki adabıyla isteyenlere. Bütün dünyaya her şeyi öylece dağıtmam beklenmemeli. Zamanında samimiyet gösterip cidden hazırlanmak isteyerek başvuranlara dağıtımı yaptık. Emeğimize saygı ve onca harcamamıza da destek olmak gücünüze gidiyorsa oturup kendi çalışmanızı kendiniz yaparsınız. Hazır olanı istemezsinzi. Tabi öncelikle 20 kadar bilim dalında 3-4000 kadar kitap okuyup kendinizi geliştirmeniz, Kartografya bilmeniz, analiz yapabilecek seviyeye erişmeniz gerekiyor. 

3. İki yıl boyunca yaptığım çalışmaları ücretsiz ve karşılıksız dağıttım. İndirme sayıları 0 veya 1 idi. İnsanlar hiçbir şey vermedikleri bilgilere değer göstermediler.

Bu konulardaki çalışmalara kendim ve kendi çevrem için giriştim. Sonrasında talepler ve yönelimler bizi buraya getirdi. İnsanlar istedikçe ben çalışma yaptım. Yoksa onca şeyi sırf keyfimden yapmadım. Kıymet bilindi mi? Pek fazla değil. Daha doğrusu istediğimiz seviyede değil. Türk yurtlarındaki insanlarda "bize bir şey olmaz" kafası var. Olduktan sonra iş işten geçmiş oluyor. Tarih boyunca kaç tane Türk toplumunun yok edildiğini veya afetlerde yok olup gittiklerini biliyor musunuz? Sümerler, Akadlar, Babilliler, Hititler, İskitler, Traklar, Targıtlar, Asurlular, Medler.. Bunların çoğu devasa doğal afetler, kuraklık, kıtlık, ormanların yok olması gibi sebeplerden dolayı yurtlarını terk etmek ve başka toplumların içinde yok olmak zorunda kaldılar. Tabi hayatta kalabilenleri..

İsteyen istediğini yapsın. Ben insan olarak, Müslüman olarak, Türk olarak uyarılarımı yaptım. Kimse hesap günü karşıma dikilip "bizi uyarmadın" demesin. Artık bu dünyada kime aldanıp peşine takıldıysanız da onun arkasında hesabınızı verirsiniz. Vesselam..

Nasıl hazırlanacağız?

Biz insanlara fazla yakın durduk ve samimi davrandık. O yüzden de maalesef bu samimiyeti kötüye kullanan ve kullanmaya çalışan çok fazla insan oldu. Kafa karışıklığı ve bozuk fikri akımlara inanıp bize saldırmaya çalışanlar çok oldu. Biz bilimle ve ilimle hareket ettiğimiz ve de kaynakları da gösterdiğimiz için bizi hedef alarak çıkarlarına hizmet ettiler. Açıkçası samimiyetin bokunu çıkarttılar. Bunu da samimiyetle yazıyorum. Bundan sonra o samimiyet olmayacak. Tabi ki bu zamana kadar bize ciddiyetle, saygıyla ve samimiyetle davrananlar hariç.. Onlara karşı tutumumuz değişmeyecektir. 

"Ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey düşmanlarımızın bağırışları değll, dostlarımızın suskunluğu olacaktır". Alija İzzetbegoviç

Gezip tozabilir ve keyfime bakabilirdim. Ama milletimin çekeceği sıkıntıları ben de çekmeyi ve sorunlara çözüm üretmeyi tercih ettim. "Hepimiz öleceğiz" gibi yayınlar yapıp günü geçiştirebilirdim. Niteliksiz ama insanların aklını alan paylaşımlarla takipçi sayımı katlardım. Nitekim yapanlar çok. Amacım kimsenin gereksiz endişelenmesi veya korkması değil, insanların gelmekte olan kaotik zamanlara hazırlık yapmasıdır. Bazı kişiler bana kızıyor olabilir. Ancak takdir edersiniz ki her gün yüzlerce ve hatta binlerce insanla ilgilenmek oldukça zor oluyor.

Hazırlığın temel aşamalarını buraya yazıyorum ki artık bu da sorulmasın. Aslında çok kereler anlattım. Her insan değerli ancak her insana ayrı ayrı izah etmek gerçekten yorucu oluyor. "Endişelenmek" ve "korkmak" kelimelerini kullananlara da pek sıcak bakamıyorum. Zira biz insanlara umut vermek ve yol göstermek için yıllardır gayret içerisindeyiz. Bizi anlamamış olanlar böyle kelimeler kullanıyorlar.

1. Zihinsel ve psikolojik hazırlık: İlk ve en zorlu aşama olup insanların çoğu başkalarının ağzına bakıp mücadeleye daha en başta veda ederler..

2. Bilgi hazırlığı: Konu ile ilgili en temelden en üst noktaya kadar gerekli olan bilgileri, haritaları, analizleri öğrenmeniz ve kenara koymanız gerekir. Bunu ya kendiniz yaparsınız ya da hazırlanmış olanları edinirsiniz. Bazılarını İngilizce isimleriyle de yazayım ki ararken bulmanız kolay olur;

a. Surviving
b. Bushcraft ve Woodcraft
c. Dar alan bahçeciliği
d. Zor ve sıradışı koşullarda hayatta kalma becerileri: Survivingin birkaç mertebe üstü.
e. Blacksmithing
f. Kampçılık
g. Haritacılık ve Kartografya
h. Ahir Zaman
i. Tarık / Nibiru Yıldızı
j. Sağlık, Açık Alan Cerrahisi ve IFAK

3. Lokasyon hazırlığı: Kaotik zamanlarda neresi güvenlidir ve siz nereye nasıl gideceksiniz?

a. Nereleri güvenli alan
b. Önemli haritalar
c. Güvenli alanlara ulaşma rotaları
d. Zor zamanlarda güvenilecek insanlarla işbirliği


e. Güvenli afet kamp alanları

4. Malzeme hazırlığı

a. Kamp malzemeleri
b. Alet-edevat

5. Alarm durumu hazırlığı

a. Evde
b. Kırsalda
c. Kampta

Açıkçası kendimi hiç endişelenmeden ve korkmadan takip ediyorum. Kendimi başarılı, ölçüsünde ve yerinde buluyorum. Açıklamalarımın hepsi bilimsel ve dini kaynaklara uygun. Kaynaklarımı da açık açık söylüyorum, diğerleri gibi atıp tutup ortada bırakmıyorum. Neye nasıl hazırlanılacağını bin kere anlattım. Websitelerimde, Youtube kanalımda ve sosyal medyadaki alanlarımda defalarca kere anlattım. Kişiye özel anlatmıyorum çünkü bunun için vaktim yok. Yazdıklarımı okuyarak ve sohbetlerimi izleyerek fazlasına erişebilirsiniz. 

Her türlü çalışmayı kendiniz evinizde de yapabilirsiniz. Ancak temel bilgileri öğrenmeniz şarttır. Jeoloji, Jeofizik, Jeotarih, Astronomi, Astrofizik, Astrotarih, Volkanoloji, Sismoloji ve diğer bazı bilim dallarında en azından orta seviyede bilgi sahibi olmalısınız. Güncel gelişmeleri yakından takip etmelisiniz. Haritalama gibi konularda becerileriniz olmalıdır. Tarık Yıldızı ve Ahir Zaman ilmi konularını iyi öğrenmelisiniz. Ondan sonra oturup çalışmaya başlayabilirsiniz. Ya da hazır çalışmış birisinin kaynaklarından edinebilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış.


Yayınlarımız

Kurtuluş Rehberi çok önemli bir başucu kaynağıdır. Türkiye ve çevre ülke insanlarında mutlaka olması gerekir. Hatta her insanın elinde birer tane olması gerekir. Zira kaotik zamanlarda insanlar birbirlerinden uzak düşecekler. Ne yapacaklarını nasıl bilecekler? Bundan sonra Kıyı Şehirleri ve Tehlikeli Alan Kurtuluş Rehberi serisi dijital yayınlarımızın da herkesin elinde bulunması gerekir. Bunları basılı kitap haline getirmek istiyoruz ama cesur ve akıllı yayınevi bulmak çok zor. Diğer yayınlarımız da birbirinden kıymetli ve çok önemli başucu kaynaklarıdır. Bugün umursamazlık yapıp bunlardan edinmeyen yarın çok pişman olacaktır. Hele ki obalara katılmayanlar.. Birçok kişi "Kıyamet kopacaksa nereye gidersen git" diyor. Kıyamet kopmuyor, Allah bize akıl ve ilim vermiş, dinin temel şartlarından birisi tedbir almaktır. İdrakten yoksun insanlar dünyanın kendi sınav yerleri olduğunu unutup Allah'ı sınava sokmanın peşine düşüyorlar. Gerçek dine değil de kendi uydurduğu dine inandıkları için insanlar bugün perişan haldeler. Dünya ülkeleri İslamilik sıralamasında Türkiye 85. sırada ve Dünya milletleri İslamilik sıralamasında Türkler 165. sırada bulunmaktadır. Demek ki din konusunda da sınıfta kalmışız. Boş boş konuşan insanlar etrafta cirit atıyor ve insanların motivasyonunu düşürüyorlar, direncini kırıyorlar, aklını dumura uğratıyorlar. Bizi dinleyecekleri yerde akılsızları dinliyorlar ve her şeyi kendi haline bırakıyorlar.


Son sözler

Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz. Allah size akıl ve ilim vermiş mi? O ikisini süs olsun diye vermedi. İmanınızla ve o ikisiyle kendinize çeki düzen verin, tedbir alın ve gerekeni yapın dedi. Ama işi kaderciliğe vurmak kolaydır. Bizim ne Allah'tan (öleceğiz diye) ve ne de ölümden korkmadığımızı anlamamışsınız. Oturalım bütün afetlere karşı mal gibi bekleyelim. Bu mudur insan olmanın ve Müslüman olmanın marifeti yoksa Hadislerde anlatılan zamanlara hazırlanmak mıdır? O Hadislerde anlatılanları hiç okudunuz mu? Hadislerde biz hazırlanalım diye tavsiyeler var. Ama hiçbir şey öğrenmeden yorum yapmak kolaydır. Ne gerek var öğrenmeye?.. Kim uğraşacak şimdi onca şeyi okumak için? Hele hazırlık yapmak? Biz 3 yıldır onca uğraş veriyoruz. Hangi birini anlamak için çaba sarf ettiniz? Nuh Tufanı zamanı Allah Hz.Nuh (as) ve yanındakilerin kurtulmasını sağlamadı mı? Demek ki her tufandan bir çıkış yolu var. Ama onu arayıp bulacak akıl ve gayret gerekir. Çökmüş insanlar önlerine bütün imkanlar sunulsa bile umursamaz.

İnsanlar o kadar ahlaken ve şuur olarak çöktü ki bu vakitten sonra iki seçenekten birisi gerçekleşecektir; ya Allah'ın gazabı ya da Küreselcilerin şeytani yok etme projeleri.. İkisinden birisi. Kontrollü muhalefet yapanlar "Küreselciler hapsediliyor veya yok ediliyor" diyerek te insanları kandırıyor. Adamların kendilerine ait orduları var ve dünya ekonomisinin % 95'i onların kontrolünde. Paranın musluğunu kapatsalar dünya ülkeleri aç kalır. Sen onların yanına bile yaklaşamazsın. İnsanların gardını indirmek için uydurma haberler ve bilgiler servis ediyorlar. Ahir Zamandayız ve bundan sonra iyiye gidecek bir şey yoktur. Bunu aklınıza kazıyın.. Duruma göre kendinizi kollayacaksınız ve en az zararla günü geçirmeye bakacaksınız. Bunun için de tedbirler alacaksınız. Hadisleri okuyun. Vaktinizi boş geçirmeyin. Başkalarına laf yetiştireceğinize biraz okuyun ve kendinizi geliştirin. Hadislerde almanız gereken tedbirler bile yazıyor.

Onbinlerce faydalı bilgi paylaştım ama insanların algısı zayıf. Sıvılar yüzünden de pek çok kişi maalesef okuduğundan ve dinlediğinden bir şey anlayamıyor. "Ben bunu anlamıyorum" diyen insan o kişinin anlattıklarını dinlemiyordur ve okumuyordur. Youtube videolarına bakıyorum; ortalama izleme süresi 5 dakika.. Yazdıklarıma kaç kişi bakmış diye kontrol ediyorum. Çok az. Siz okumazsanız ve izlemezseniz biz size nasıl anlatacağız? Sorun bende değil, sizde.. Hem ilgilenmiyorsunuz hem de gelip bana çatıyorsunuz. Sizi uyandırmaya ve aydınlatmaya çalışan bir insana etmedik eziyet, etmedik hakaret, etmedik pislik bırakmıyorsunuz. Ondan sonra da bize binbir türlü bahane buluyorsunuz. Oturdum kaç ayda kitap yazdım. Geri zekalı bazı insanlar "sen iyilik için değil, para için yapıyorsun.. bedavaya versene" diyor. Geri zekalı.. Kitap bu kitap. Bandrollü ve resmi bir kitap. Ne bedavası? Emek, zaman, para harcanarak meydana getirilmiş her şey ticari metadır. Ne bedavası? Sen işe gidiyorsun, para almıyor musun? Bedavaya çalış o zaman. Ben aylarımı verip ortaya bir eser çıkartacağım, sen de onu bedavaya alacaksın.. Nerede görülmüş böyle bir şey? Kabahat bizde ki böyle önemli çalışmaları herkes edinebilsin diye uğraştık. Ama iyilik filan yaramıyor. İyiliği bedava zannediyor insanlar. Öyle bir şey yok. Devlet bile sizden % 60 vergi alıp öyle hizmet veriyor. Biz onca emek, zaman ve para harcayıp çok kıymetli eserler hazırlayacağız ve bedava vereceğiz. Hiçbir zaman bedava vereceğimi de söylemedim. Kim neresinden uyduruyorsa böyle şeyleri.. Kaderciliğe vuruyorsanız işi kendiniz bilirsiniz. Ama hiç Hadis okumadan, tarih okumadan, çeşitli kaynakları okumadan Ahir Zamanı anlayacağını sanan varsa yanılıyor. Yayınlarım herkese açık değildir. Sadece ciddi Hazırlıkçı olanlaradır. Dağıtımını nasıl yapacağım da bana aittir. Dijital yayınlardan edinmek isteyenler veya obalara katılmak isteyenlerle bire bir telefon görüşmeleri yaparak önce insanların niyetini ve gayretini anlamaya çalışıyoruz. Ona göre kaynaklarımızı açıyoruz..

Kurtuluş Rehberi kitabım hakkında bile bir sürü laf söylediler. Kitabı dijital olarak bedava dağıtmalıymışım. İyilik yapıyorsam böyle olmalıymış. Yeterinden fazla iyilik yaptığımı düşünüyorum. Emek hakkım olan materyalleri bedava dağıtmayacağım. Hele ki kitap haline getirilmiş bir ticari ürünü asla ücretsiz dağıtmam. Diğer çalışmalarımı da kitap olarak basmak istiyorum ama yayınevlerinin çoğu Küreselcilerin eline geçmiş. "Büyüklerimize bir danışıp size öyle cevap verelim" diyorlar ve sesleri bir daha çıkmıyor. Ya da "şu kitabınızı basarız ama şunu basmayız" diyorlar. Ehl-i iman ve cesur yayınevi bulmak ta artık çok güç. Büyük Yıkım'ın yaklaştığı bir zamanda hala on paralık çıkarın veya Küreselcilere hizmetkarlık etmenin derdine düşüyorlar. Milletimizi böyle kıymetli eserlerden mahrum bırakıyorlar. Benim 4-5 aşama sonrasını bile düşünerek bu eserleri hazırladığımı görmüyorlar. Yarın bu eserlere hayati ölçüde ihtiyaç duyacaklar. Yarın ölüp gittiğimde veya yayınları erişime kapattığımda kıymetini anlayacaklar ama iş işten geçmiş olacak. Belki de 2024 Eylül ayında Tarık Yıldızı'nın sayhasını duyacağız. O zaman ne olacak? Bizimle iletişim kurmak imkansız hale gelecek. Zira biz son hazırlıklarımızı yapıyor olacağız. Başkalarıyla ilgilenemeyiz.

1. Son birkaç yıl içerisinde her şeye müthiş zam geldi. Benim kitabımın basımı ve dağıtım işleri ile yayınevi ilgileniyor. Benim kontrolümde olan hiçbir şey yok. Son zamların ardından kitaba da müthiş zamlar geldi. İnsanların ekonomisi kötü diye kendi menfaatimden feragat edip 750 TL fiyatından 600 TL'ye düşmesini sağladım. Hep benden gidiyor. Para kazanabiliyor muyum? Şaka yapıyorsunuz galiba..

2. Kitabı dijital olarak ta satışa sunabilirdim ancak yarın internet ve elektrik kesilirse insanların elinin altında kitap olsun diyerek basımına karar verdim. Dijital olarak satsaydım paranın tamamı cebime kalacaktı. Ama biz yine insanımızı düşünüp çıkarımızı bir kenara bıraktık.

 

Bu millet insanı delirtir gerçekten.. Cidden söylüyorum; 24 Haziran 2024 tarihinden itibaren internet faaliyetlerime son vereceğim. Özel Telegram grubu açacağım ve o zamana kadar Hazırlıkçı olmuş olanlarla diyaloglarımı oradan sürdüreceğim. Bütün yayınlarıma erişim de o tarihte bitecek. Ondan sonra arasanız da bulamayacaksınız. Bu zamana kadar anlattıklarım fazlasıyla yeter. Sitenin blog alanına erişimi de sadece o zamana kadar üye olanlara açık bırakacağım. Sosyal ağ hesaplarımı kapacağım. Alem sosyal ağlarda hesap açıp para kazanıyor biz insanlara doğru düzgün bilgiler anlatıyoruz sadece sıkıntı çekiyoruz. Artık daha fazla uğraşmayacağım. Herkes kendine ne kadar değer veriyorsa onun hesabını kendisi yapsın. Yeter artık. Boş yere kendimi strese sokup duruyorum. Elime ne geçiyor? Hiç. Bir sürü trolle, akılsız insanla, cahil insanla uğraş dur. En pis olanı da okumuş cahiller.. Sözüm herkese değil. O türden olanlara.. Birçoğu daha ne anlattığımı bile anlamamış. "Korkuyorum" deyip duruyorlar. Günahlar işlenirken korku yok. Bize bir sürü hakaret edip kul hakkı yenirken korku yok. Ölüvereceğim diye korkuyorlar. Sanki kalsa dünyayı abad edecek! 

Salgın süreci başladıktan itibaren 3 yıl içinde ekibimle birlikte 60000 (altmış bin) sayfa bilgi dosyası ve 50000'den fazla sosyal medya paylaşımı yaptım. 5000'den fazla patent inceledim ve paylaştım. Bunları göz ardı et, onca şeyi alırken bir teşekkür bile etme ama bir kitap yazıp satınca "vay efendim sen para kazanmak için yapıyorsun" oluyor. Yahu insanların kafasına abuk sabuk şeyleri kim sokuyor? Yazılmış kitap veya dijital bir yayın neden bedava verilsin? İyilik sözcüğünü insanlar neden bedava ile eşleştiriyorlar? Vatanın korunması için bir sürü savunma sistemi üreten firma var. Onlar da iyilik yapıyor. Sen gidip "madem iyilik yapıyorsun bana şuradan iki roket ile birkaç zırhlı araç ver" diyebiliyor musun? Başkaları göbeğini kaşıyıp çay içerken ve gece vakti yatıp uyurken ben hala çalışıyorum. Bazen sabahları yatıyorum. İnsanların emeğe saygısı yok. Bilgiyi ucuz zannedenler ucuz insanlardır. Bilgi en kıymetli metadır. Bir kitap yazabilmeniz için en az 300 tane kitap okumanız gerekir. 300 kitabın bedeli; tanesi 500 liradan 150000 TL yapar. Senin bundan haberin var mı? Yazdığım kitap için okuduğum kitap sayısı 3000'in üzerinde ve okuduğum makale sayısı ise 20 binin üzerinde.. Boş boş konuşmak boş adamın marifetidir. Ne yaparsan yap saldıran eksik olmayacak. O saldıranların çoğu da başka bir zamanda kuyruk acısı olan insanlar. Bazıları benden para istemiştir, bazıları aşk meşk muhabbeti yapmıştır, bazıları şantaj yapmıştır.. Geriye dönük bir araştırma yapsam böyle şeyler çıkıyor. Kaç kere baktık ve gördük. Bir de saçma sapan şeyleri bana dikte etmeye çalışanlar var. Onlar da gıcık oluyorlar. Herkesi memnun edeceğim diye bu yola çıkmadım. Çoğunun memnun olmayacağını zaten biliyordum. Ama şuursuzluğun ve edepsizliğin de bu derece olacağını beklemiyordum. Haddini ve duracağı yeri bilmeyen çok fazla insan var. Onca edepsizlik olurken de bir çokları ya sadece seyrediyor ya da haksızlığı yapana arka çıkıyor. Kıskançlık, haset, çekememezlik zaten almış başını gidiyor. Bu ülkede en kolay harcanan şey "kıymetli insan". Ve bu ülkenin başına gelecek ilahi belaların en büyük nedeni de belli zaten.. Allah hak etmeyene hak etmediği şeyi vermiyor.


Websitenin özel alanları

Bundan sonra websitemizde Blog alanı ve Gruplar sadece özel kişilere açık olacaktır. Bunlara katılmak için sizin de bize katkıda bulunmanız gerekir. Kuru kuruya olmaz. Bilgi dünyanın en önemli metasıdır. Ona akılsız insanlar önem vermezler. Bize başvurarak Blog alanına ve Gruplara giriş talep edebilirsiniz. Bundan sonraki bilgilerin çoğunu da buralarda paylaşacağım, sosyal medyada bilgi paylaşmayacağım. Zira milletimiz bilgiye ve bilgeye düşman. 

bottom of page