top of page
apocalypse-buyuk-yikim-kiyamete-dogru-x.jpg

TÜRK DÜNYASI İÇİN

Türk Dünyası'na özel çalışmalarımız da bulunuyor. Ancak bunlar güncel koşullar da değerlendirmeye alınarak yapılıyor. Kişisel talepte bulunmalısınız.

Türk Dünyası İçin Çalışmalar

Sadece bizim hazırlayıp paket haline getirdiğimiz yayınlar yoktur. Özel talepler geldiğinde de ilgilenebiliyoruz. Türk Dünyası'na yönelik çalışmalara göz atıp bize başvurabilirsiniz:

1. Konu Olan Ülkeler: 

Asli Türkistan: Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Doğu Türkistan, Tataristan, Başkurdistan, Özbekistan, Kuzey Hindistan, Güney Türkistan.

Hazar'ın Batısındaki Türkistan: Azerbaycan, Güney Azerbaycan, Türkmeneli, KKTC, Makedonya, Batı Trakya, Bulgaristan, Macaristan, Bosna Hersek, Kosova.

2. Araştırmalarımız:

Türk Dünyası'na yönelik te az ve çok bazı çalışmalar yaptık. Bunların çoğu Tarık Yıldızı'nın gelişine bağlı olarak yaptığımız çalışmalardır.

a. Karaları Su Basması: Aşırı yağışlar ve seller, denizlerden karalara su dolması, baraj patlamaları veya nehir taşmaları ile karalara su yürümesi, dağ buzullarının erimesi ile meydana gelen seller.

b. Depremler: Genel seyir halindeki depremler, Tarık Yıldızı'nın etkisiyle meydana gelen sismik olaylar, tektonik plakaların hareketleriyle meydana gelen sarsıntılar ve konum değiştirmeleri, Kozmik Enerjiye bağlı Atmosferik ve Toprak tabakası iyon yükü artışına bağlı gelişen depremler, ani Elektromanyetik Dalgalar ile gelişen depremler.

c. Toprak Kaymaları ve Heyelanlar: Himalayalar ile Alpler çizgisindeki sıradağlar ve kıtalar arası fay hatlarına bağlı alanlarda meydana gelen toprak kaymaları ve heyelanlar.

ç. Göktaşı (Meteor, Ateş Topu, Asteroit) Düşmeleri: Dünyadaki doğal elektromanyetik alanlara ve insan eliyle meydana getirilmiş elektromanyetik alanlara (elektrik üretim ve dağıtım tesisleri, elektriği yoğun kullanan yerleşim yerleri, metal madeni bulunan ve çıkartılan yerler, metalin yoğun olarak kullanıldığı yerleşim yerleri) doğru meydana gelen göktaşı düşmeleri.

d. Demiroksit Tozu Yağışı: Dünyadaki elektromanyetik alanlara doğru yönelen ve Tarık Yıldızı'nın kuyruklarından gelen demikroksit tozları. Bunlar insan, bitki, hayvan sağlığına zararlar vermektedir.

 

e. Manyetik Alan ve Kutup Yer Değiştirmeleri: İnsanların çoğu fark etmese de kıta tektonik plakaları yer değiştiriyor, Manyetosfer Kozmik Enerjinin gücüyle zorlanıyor ve deliniyor, Dünyanın ekliptik düzlemi 80-90 dereceye doğru eğiliyor. Böyle olunca da Manyetik Alan ve kutup yer değiştirmeleri meydana geliyor.

f. Tarık Yıldızı'nın Etkileri: Kuyrukları olası sürtünme bölgeleri ve ikinci dereceden etkilenecek alanların değerlendirmesi yapılmaktadır. 

3. Çalışmalarımız:

Ülke bazında aşağıdaki çalışmalar özet olarak insanlara sunulabilmektedir. Bazı harita çalışmaları olabilmektedir. Olası en güvenli yerler harita üzerinde işaretlenmektedir. Bizim bilmediğimiz ancak sizin araştırıp bulduğunuz bilgiler olursa onları da bize göndererek yeniden gözden geçirmemizi sağlayabilirsiniz.

a. Genel Afet ve Felaket Risk Analizi
b. Değişen Koşullar Analizi
c. Afet Acil Kaçış Kampları / Obaları Oluşturma
ç. Su Basması Olacak Yerler Analizi
d. Güvenli Alanlar Analizi

Başvuru:

https://t.me/adembaba22kzlok

adembaba22@yandex.com

bulentturgut@mail.ru

Исследования для тюркского мира

Нет публикаций, которые мы просто готовим и упаковываем. Мы также можем позаботиться о том, когда поступят особые запросы. Вы можете ознакомиться с исследованиями тюркского мира и связаться с нами:

1. Страны, которые являются субъектами: 

Основной Туркестан: Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Восточный Туркестан, Татарстан, Башкортостан, Узбекистан, Северная Индия, Южный Туркестан.

Туркестан к западу от Каспия: Азербайджан, Южный Азербайджан, Туркменели, ТРСК, Македония, Западная Фракия, Болгария, Венгрия, Босния и Герцеговина, Косово.

2. Наши исследования:

Мы проделали большую и меньшую работу в направлении тюркского мира. Во многом это работа, которую мы проделали в связи с прибытием Звезды Тарика.

a. Затопление суши: сильные дожди и наводнения, затопление суши водой из морей, попадание воды на сушу в результате прорывов плотин или разливов рек, наводнения, вызванные таянием горных ледников.

b. Землетрясения: землетрясения в общем течении, сейсмические события, вызванные воздействием звезды Тарик, толчки и изменения положения, вызванные движениями тектонических плит, землетрясения, возникающие из-за увеличения ионного заряда атмосферы и слоя Земли из-за космической энергии, землетрясения, возникающие из-за внезапных электромагнитных волн.

c. Оползни и оползни: оползни и оползни, которые происходят в районах, связанных с горными хребтами и межконтинентальными линиями разломов на линии Гимал Деков и Альп.

о. Падения метеоритов (метеоритов, огненных шаров, астероидов): падения метеоритов, возникающие в результате воздействия естественных электромагнитных полей на Землю и электромагнитных полей, создаваемых руками человека (объекты производства и распределения электроэнергии, населенные пункты, интенсивно использующие электроэнергию, места, где добываются и добываются металлы, населенные пункты, где металл интенсивно используется).

d. Выпадение пыли из оксида железа: демикроксидная пыль, направленная в сторону электромагнитных полей Земли и исходящая из хвостов звезды Тарик. Они наносят вред здоровью людей, растений и животных.

e. Магнитное поле и смещение полюсов: хотя большинство людей этого не осознают, континентальные тектонические плиты смещаются, магнитосфера подвергается нагрузкам и разрывам силой космической энергии, плоскость эклиптики Земли наклоняется на 80-90 градусов. Таким образом, происходит смещение магнитного поля и полюсов.

f. Эффекты звезды Тарик: их хвосты являются возможными зонами трения, и проводится оценка областей, которые будут затронуты вторым порядком. 

3. Наша работа:

Следующие исследования по странам могут быть представлены людям в виде резюме. Могут быть некоторые картографические работы. Самые безопасные места отмечены на карте. Если есть информация, о которой мы не знаем, но которую вы изучили и нашли, вы можете отправить ее нам, чтобы мы пересмотрели ее.

a. Общий анализ рисков стихийных бедствий и катастроф
b. Анализ меняющихся условий
c. Создание лагерей для эвакуации в случае стихийных бедствий / Оба
о. Анализ мест затопления
d. Анализ безопасных зон

Заявление:

https://t.me/adembaba22kzlok

adembaba22@yandex.com

bulentturgut@mail.ru

ahir-zaman-rehberi.png

Yaşadığınız Çağı Öğrenin

Ahir Zaman Rehberi

Bu dijital kitapta Ahir Zaman ile ilgili temel bilgiler yer almaktadır. Nibiru bağlamı da işin içine katılarak insanlara bu çağın ne olduğu ve nasıl olduğu izah edilmektedir. Başlangıç noktanız bu kitap olmalıdır ki sonraki okumalarınızda ve incelemelerinizde detaylara girdiğinizde aklınızda temel sorular kalmamalıdır. Ahir Zaman ilmini anlamayan geleceğini de göremez ve neden hazırlık yapmasını gerektiğini de idrak edemez. Bir çok sözde din aliminin bile üstü kapalı geçtiği konulara ışık tutuyoruz. Ahir Zamanda meydana gelen olayları izah ediyoruz. Dünya için yıkıcı Ahir Zaman süreci 2000 yılında başladı ve şu anda sürüyor. Artık Kıyamet'e doğru hızla yol alıyoruz. Gaflet uykusunda olanlar hiçbir şeyi umursamıyorlar ve inançsızlık bataklığına doğru hızla yol alıyorlar. Kendinizi bu halden uzaklaştırmanız gerekiyor.

kurtulus-rehberi-bulent-turgut.png

Türkiye'nin 81 İlinin Afet Analizi ve 
Afetlere Karşı Güvenli Alan Haritaları

Kurtuluş Rehberi

Flora Kitap'tan çıkan bu yayınımız Türkiye'nin 81 ilinin ayrı ayrı genel bilgilerini, coğrafi bilgilerini, Afet Analizlerini, afetlerde izlenebilecek yöntem tavsiyelerini ve her şeyden önemlisi Afetlere ve Felaketlere karşı en güvenli görünen alanlarına dair haritaları içermektedir. 25 kadar Afet ve Felaket Türü ile 20 kadar Harita türü göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Nibiru faktörü de göz önüne alınmıştır. Günümüzün ve yakın geleceğin en önemli başucu rehberi olacaktır. Her evde ve hatta her kişinin elinin altında bir tane bulunması gerekir. Zira kaotik ve yıkıcı afetler ve felaketler çağında yaşıyoruz. Aynı anda 200'den fazla Afet ve Felaket türü cereyan ediyor. Bu durum son 40 yıl Afet istatistikleri üzerinde de görülmektedir. Diğer yayınlarımızın öncülü ve asli tamamlayıcısı eşsiz bir yayındır.

ÇÖZÜM

Sadece sorunu ve sorun kaynağını göstermiyor, çözüm de üretiyoruz.

UYARILAR

Bilim, ilim, bakış açısı, yorum, analiz, öngörü ile ufkunuzu açıyoruz.

BİLGİ

Belki de hiçbir zaman erişemeyeceğiniz bilgileri size getiriyoruz.

DETAYLANDIRMA

Sosyal medya ve website paylaşımları ile konuları daha da detaylandırıyoruz.

BAT Prepper Yayın Paketleri

Ahir Zamanın Kaotik Afetlerine Hazırlık
Hızlı Bir Başlangıç Yapmak Mümkün

BAT tarafından Türk Hazırlıkçılar Topluluğu için yapılan çalışmalar. Çalışmalar PDF olarak hazırdır ve Hazırlıkçıların istifadesine sunulmuştur.

bottom of page