top of page
turkish-preppers-international-200px.png

Türk Hazırlıkçılar Topluluğu
Turkish Preppers International (TCI)

Yaşadığımız çağ olan Ahir Zamanı anlamak her şeyin anahtarıdır. Doğru kaynaklardan bu zamanı anlarsanız hiçbir şeyin iyiye gitmeyeceğini ve insanların türlü belalarla sınanacağını da idrak edersiniz. Ne kadar çabuk ve kolay bunu kabul ederseniz de; kötü ve kaotik zamanlar için hazırlıklara o kadar çabuk başlarsınız. Biz hem beşeri ve hem de dini kaynaklarla anlatıyoruz. Başkaları gibi atıp tutup durmuyoruz. Anlattığımız her şeyin kaynaklarını da açıklıyoruz. Adını ve resmini profiline koymaya bile korkan uydurukçular elbette ki bizi sevmeyecektir. Zira onların menfaatine ters yaklaşım izliyoruz. Bu zamanda "okumuş cahillik" ve dahi "ahmaklık" arttığı için kıt aklı, kıt ilmi, kıt anlayışı ve değersiz yaşamın getirdiği umursamazlıkla popüler olmak adına ellerine geçen tek fırsatı iyi değerlendirmek istemektedirler. O yüzden de bilgi kirliliği ve bilgiyi saptırma adına uyduruk ve yalan bilgileri yaymaktan çekinmiyorlar. Az da olsa aklı başında ve doğruları öğrenmek isteyen kesim ise bizim yayınlarımızı ilgiyle takip ediyorlar. Kafa karışıklığı meydana getirmeden ve doğru kaynaklardan açıklamalar yaparak insanları bilinçlendiriyoruz ve onlara çeşitli çözümler sunuyoruz.

apocalypse-2024.jpg

Türk Hazırlıkçılar (Turkish Preppers) olarak büyük bir gereksinimi karşılamayı hedefledik. Zira birçok insan yaşadığı devri ve bu devirde nelerin olacağını bilmiyor. Hz.Muhammed'in (ASM) Hadislerinde, Hz.Ali'nin (ra) Hutbelerinde ve büyük İslam alimlerinin anlatımlarında Ahir Zaman açıkça ifade edilmiştir. Ancak günümüzde Çinliler, Vahhabiler ve Küreselciler İslamiyet'i tahrif etmek ve önemli bilgilerin öğrenilmesini yasaklamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Mesela; Vahhabilerin zulmünden kaçan birçok Ehl-i Sünnet İslam Alimi maalesef Arap dağlarında saklanmaktadır. Günümüzde "Türk" ve "Türklük" gibi en önemli kavramları bile ayıp göstermeye ve yasaklamaya çalışan bir sürü Türk düşmanı vardır. Bunlar Türklerin dinine karşı hassasiyetini kullanıp yalan yanlış açıklamalar ve fetvalar ile Türklerin kendi kimliklerine düşman olmalarına vesile olmaktadırlar. Böylece Türkler asimile edilmekte ve Küreselcilerin yutabileceği küçük lokmalara dönüşmektedirler. Ehl-i Sünnet İtikadı ile değil Arap Milliyetçiliği ile Türkler donatılmaktadır. Türklerin asıl itikadi akımları olan Maturidi İtikadı ve Hoca Ahmet Yesevi din anlayışı silinmek istenmektedir. Arap Yahudileri olan Vahhabiler bu alanda maddi destek te sağlamaktadır. Osmanlı eserlerini dünyadan silmek için her yıl 5 milyar dolardan fazla para harcamışlardır.

Ahir Zamanda olacaklarla ilgili bilgileri biz 2 yerden alıyoruz:

1. Türklerin kadim ve kaim merkezi güç hanedanlığı Kun-Bil'in çok eski kahin ve simyacı kişilerinin anlattıklarından

2. Hz.Muhammed'in (ASM) ve Hz.Ali'nin (ra) Ahir Zaman ile ilgili anlattıklarından

Hazırlıkçılar (Preppers) olarak başta Nibiru Yıldızı'nın gelişi olmak üzere pek çok afet ve felaket türüne karşı tedbirler almayı hedefledik. Afetler (Disasters) ve Felaketler (Catastrophes) ana kategorilere şöyle ayrıldı:

1. Doğal yolla gelenler
2. Gökyüzü yoluyla gelenler
3. İnsan eliyle gelenler

Neleri sürekli takip halindeyiz?

Son 3 yıldır 100'ün üzerinde afet ve felaket türünün dünyayı sardığını; bunların sayılarının ve güçlerinin de giderek arttığı tespit ettik. Bütün dünya çapında her yıl ortalama 12500 civarında deprem olmaktadır. Geçen yıl sadece İtalya'da 14000'den fazla deprem olmuştur. Daha düne kadar dünya volkanları çok aktif değildi. Ama şu anda volkanlar çok aktif ve daha önce varlığı bilinmeyen volkanlar ortaya çıkıyor. Örneğin; Karadeniz'in içinde 1 tane, Akdeniz'in içinde 2 tane, Kamçatka'da 4-5 tane, Antarktika'da 1 tane volkan harekete geçti. Yellowstone Süpervolkanında 10 km'lik bir çatlak oluştu. İtalya'daki Campi Fregrei Süpervolkanı hareketlendi. Vezüv volkanı da kıpırdanmaya başladı. Discovery Channel'da yayınlanan belgeselde ise; Erciyes volkanının, Hasandağı volkanının ve Antakya'daki volkanın aktif olduğu belirtildi. Son 3 yıldır; Manyetosferi, Schumann Rezonansını, Heliosferi, Magma ısısını, Dünya Ekseninin durumunu, Jetstream akımlarını, Güneş patlamalarını, topraktaki ve İyonosferdeki elektron birikimlerini ve daha pek çok bilimsel raporlamayı gün aşırı takip ediyoruz. Kıta tektonik plakalarının hareketlerini ve kutupsal yer değiştirmeleri izliyoruz. Nibiru Yıldızı geldiğinde "Güneş batıdan doğmadan kıyamet kopmaz" hadisi gerçek olacak. İşte o gün; dünyadaki insanların sayısı belki de 3-5 milyon kişi kalmış olacaktır. Eğer ki özellikle zengin insanlar bundan 2-3 yıl sonra başımıza gelecekleri bilselerdi; bizim çalışmalarımızı sürdürmemiz için servetlerini feda ederlerdi. Ama basireti bağlanmış ve ehl-i dünya haline gelmiş insanlar kurdukları kişisel dünyalarında mutlu mesut ve güvende yaşayabileceklerine inanıyorlar. Bu da çok büyük bir gaflet ve akıl tutulmasıdır. 

Nibiru nelere yol açacak?

Türkiye'nin sadece % 8'lik alanı kısmen güvenlidir. Bu da en çok % 70-80 güvenli olduğu anlamına gelmektedir. % 1'in altındaki bir alan ise Nibiru yıkımından kurtulabilecek alanları içerir. Türkiye'nin % 35-40 gibi bir bölümü Nibiru'nun Dünya'ya yaklaşması ile birlikte deniz sularının içeriye girmesi sonucu sular altında kalacaktır. Karadeniz'in içindeki devasa fay hattı, deniz altı doğal gaz, deniz içi volkanlar gibi etkenler dolayısıyla Nibiru'nun gelişi Karadeniz'in çevresindeki kıyı alanları için tam bir yok oluş getirecektir. Türkiye'de Karadeniz Bölgesi'nde dağların denize paralel uzanması bir şanstır. Bu sefer de bekleyen tehlike dağ yıkılmaları ve heyelanlar olacaktır. Nuh Tufanı öncesinde aylar boyunca şiddetli yağmur yağışı şu anda da cereyan ediyor. Halihazırda yapılmış sığınakların, sağlam evlerin, yeraltı kentlerinin, mağaraların, dağ zirvelerinin birer ölüm tuzağı olduğunu hatırlayın. Megatronik depremler ve volkanik patlamalar da ayrıca büyük sorunları oluşturacaktır. Asit yağmurları, göktaşı (meteor, ateş topu, asteroit) yağmurları, demiroksit yağmurları (bu özellikle solunum sistemini felç etmek ve hızlı bir demir zehirlenmesi meydana getirerek ani ölümlere yol açması açısından önemlidir), trilyonlarca voltluk ve dinmeyen fırtınalara halinde plazma deşarjları ve elektrik arkları ise Dünya'daki canlıların (insan, bitki, hayvan) hızla yok oluşuna zemin hazırlayacaktır. Bunlarla da kalmayacak; Nibiru'dan Dünya'ya petroyağlar yağacak ve gökyüzü ile yerde devasa yangınlar meydana getirecektir. Vahşi hayvanların saldırıları daha da kötü manzaraları oluşturacaktır. Bütün bunlar fiziksel koşul olarak cereyan ederken; Hz.Süleyman zamanında tılsımlarla dağlara ve Antarktika'ya hapsedilen kötü cinler ve şeytanlar kurtulacak, akınlar halinde insanların yaşadıkları alanlara doğru gideceklerdir. Bu da insanlar arasında fitneleri körükleyecek ve insanlar birbirlerine saldırmaya başlayacaktır. Nereye gideceğini bilemeyen ve nasıl korunacağına akıl erdiremeyen insanlar için tam bir çılgınlık halinde aylar geçecektir. Nibiru'nun sayhasının yani gürültüsünün duyulmasından sonra 3 ay içinde Nibiru meydana çıkar. Bu süreçte insanların bir bölümü ölür, bir bölümü aklını yitirir, bir bölümü kör olur, bir bölümü sağır olur. 40 gün içinde Nibiru ile Dünya birbirine kavuşur. 40 günlük süreçte hava giderek kararır ve ama gökyüzünde kızıllık halim olur. 3 gün boyunca zifiri karanlık olur ve Nibiru'nun Dünya'ya temasının sonuçları yaşanır. Sonraki 40-60 gün içerisinde Nibiru Dünya'dan uzaklaşmaya başlar. Hava yine karanlık kızıl olur. O esnada hava leş kokar. Zira insanların çoğu ölüp gitmiştir. Bundan sonraki süreçte insanları kuraklık ve kıtlık yılları beklemektedir. 7 yıl kadar bu devam eder. Tabi ki bu süreçte Ahir Zaman'ın diğer olayları meydana gelir ve sıradışı karakterler ortaya çıkar. Nibiru'nun yani Tarık'ın Dünya ile buluşması Ahir Zaman'ın büyük olaylarının ilkidir. Küresel nüfus azaltmayı gerçekleştirir. Dünya karalarının % 80 alanı sular altında kalmıştır. Kalan kuru topraklar ve su kaynakları için geriye kalan insanlar birbirleriyle savaşırlar. Bir insanın tek başına ya da ailesiyle böyle süreçleri atlatabilmesi mümkün değildir. Nibiru geçip gittiğinde ne devletler, ne milletler, ne ordular kalacaktır. Sadece bazı milletlerden belirli miktarlarda insan kalacaktır. Geriye kalan insanların toparlanması da pek mümkün olmayacaktır. Ancak önceden biraz tedbir almış ve hazırlık yapmış olanların şansı olacaktır. Tabi ki savaşlar devam edecek ve insanlar inançları doğrultusunda birleşeceklerdir. İşte böyle bir zamanda Türklerin varlığını sürdürebilmeleri Nibiru'nun gelişinden önce bir takım hazırlıklar yapması ile mümkün olabilir. 

Nbiru'nun yaklaşması hangi sağlık sorunlarına yol açar?

1. Afet ve Felaket Araştırmaları Grubu
2. Gökyüzü Araştırmaları Grubu
3. İnsan Eliyle Gelen Afetleri ve Felaketleri İzleme Grubu

Araştırmalarımızı şu bölümlerde yoğunlaştırdık:

1. Beşeri Bilimler: Biyoloji, Arkeoloji, Jeoloji, Coğrafya, Jeofizik, İstatistik, Astronomi, Astrofizik, Sismoloji, Volkanoloji, Toprak Bilimi, Manyetizma Fiziği, Kuantum Fiziği, Tarih, İslam Harici Dinler ve İnançlar, Halk Hikayeleri, vs.

2. İslami İlimler: Hadis, Dinler Tarihi, Ahir Zaman İlmi, Tefsir, Havas, vs.

Yaptığımız çalışmalar 2 ana kategoride ele alınır:

1. Bilimsel Açıklamalar Dayalı Komplo Teorileri Araştırmaları
2. Ahir Zaman Gelişmelerine Dayalı Stratejik Araştırmalar ve Analizler 

Bunların ikisi de yüksek bilinç, yüksek kültür, pekçok bilim dalına dair 40 seneyi aşkın bilgi ve tecrübe birikimine dayalıdır. 7 dil ve 10 kadar lehçe ile bunları yapıyoruz. Milli ve manevi değerlerimize ve aklımıza uygun olmayan ifadeleri çalışma raporlarımızın içine almıyoruz. Yani elde ettiğimiz veriler önce farklı ilmi süzgeçlerden geçirilmektedir. Akla, mantığa, bilime, somut verilere, inanca dayalı bir sistem dahilinde hareket edilmektedir.

3 yıldır 60000 sayfa bilgiyi ücretsiz olarak paylaştık. Binlerce sayfa tercüme yaptık ve 5000'den fazla patent incelemesi gerçekleştirdik. 40'tan fazla ülkeyi çeşitli konularla ilgili olarak sürekli tarıyoruz. Yüksek zeka seviyesi, kültürü ve ilmi tabanı olan insanlarla bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bizimle birlikte olanlar sıradan insanlar değildir. 

1. Güncel Gelişmelerin Analizi: Güncel afetleri ve felaketleri araştırarak analiz ediyoruz. Bunların sebeplerini ve olası etkilerini araştırıyoruz. 

2. Kaotik Zamanlara Hazırlanma: Sadece sorunları tespit etmiyoruz, sorunlara çözüm de buluyoruz. Üstelik o çözümler için rehberlik ve liderlik te yapıyoruz.

Bu bağlamda sürdürülen bazı çalışmalar şöyledir:

1. BAT Yayınları:

a. Surviving Yayınları: Surviving, İlkyardım / IFAK, Off-Grid Yaşam, Afet Kriz Yönetimi, Kampçılık, Dağcılık
b. Güvenli Alan Yayınları: Dokümanlar, Raporlar, Haritalar

2. BAT Araştırmaları ve Analizleri:

a. Geleneksel Şifa ve Alternatif Şifa
b. Ata Tarımı
c. Sağlıklı Yaşam ve Bağışıklık Sistemini Yükseltme

3. Türkütopya Obaları:

a. Herkese Açık Obalar: Herkesin katılabileceği obalardır.
b. VIP Obaları: Varlıklı v kendiyle denk olan insanlarla olmak isteyen kişiler için obalardır. Estra bir hizmet söz konusu değildir.
c. Gökoba: 7 adet Gökoba, bizzat BAT tarafından sevk ve idare edilecek obalardır.

Bütün bunlar BAT'ın kişisel bütçesi elverdiğince sürdürülmektedir. Daha iyi şartlar oluştukça daha fazla ve daha önemli çalışmalar meydana çıkmaktadır.

Türk Hazırlıkçılar Topluluğu bünyesinde 2 kesim topluluk yer alır ve bunların her biri diğerinden bağımsız hareket eder. Zira ikisinin bütçe ve imkan ayarlamaları farklı seviyelerdedir.

1. Kun-Bil bünyesindeki ve dışa kapalı topluluk: 40'tan fazla ülkede oba alanları oluşturmuşlardır.
2. Türk Dünyası'na hitap eden ve herkese açık topluluk: BAT'ın özel uğraşıyla belli başlı Türk yurtlarında "olası" oba alanları tespit edilmiştir.

Oba; kaotik ve devlet yapılarının işlemediği / çöktüğü büyük afetler meydana geldiği zamanlarda birbirine güvenebilecek insanları bir araya getirmeyi ve zor zamanları kurulacak oba yani kamp alanlarında birlikte geçirmeyi hedefleyen bir organizasyondur, tesis yapısı değildir. Tesis kurulmuş olsaydı emlakçılık söz konusu olurdu ve devasa paralar telaffuz ediliyor olurdu. Biz organizasyonu yapıyoruz ve toplanma alanlarını belirliyoruz. Böylece herkesin katılabileceği bir yapı oluşturuyoruz.

BAT şu anda "Türkiye Afetlerden Kurtuluş Rehberi" isimli kitabının baskısını yaptırtıyor. Word dosyası içinde 838 sayfalık sıradışı ve şu zamanın en önemli eseridir. Böyle bir eseri Müslüman Türklere başkaları asla vermezdi ve böyle bir çalışmanın maliyeti de onmilyonlarca dolar olurdu. İnsanımıza zorlu zamanlarda rehberlik etmesi ve insanımızın ufkunu açması için bu yayın hazırlandı. 

Türk Hazırlıkçılar Topluluğu'na katılımları belgelendirmek için Sertifika ve kimlik oluşturuldu.

BAT, şehirlerde yaşamaktan ve ağır yaşam koşullarından bıkanlar için Şebekeden Kopuk Yaşam Köyleri oluşturma projesini de düşünmektedir. Köylerin yapımı için maliyet söz konusudur. Maliyetleri kaldırabilecek insanları bir araya getirmeyi istemektedir. 

Destek vermek isteyenler hazırlıkçı malzemeleri alımına yardımcı olabilirler. Aynı zamanda ilerideki çalışmalarımız için de para ve döviz dışı destekler de sunabilirler.

Kendiniz ve aileniz için neler yapmalısınız?

1. Ahir Zamanın ne olduğunu, içinde neler barındırdığını iyi öğrenin. Bunu yaparken de egonuzu ve kendi yorumunuzu işin içine katmayın. Biz insanları ikna etmeye uğraşmıyoruz, inananları bir araya getirmeye ve onlarla bir disiplin oluşturmaya çalışıyoruz. Kendi kafanıza göre yorumlar yaparsanız biz iletişimi keseriz. Biz kaynaklarımıza göre somut bilgilere bakıp anlatıyoruz, kişisel yorumlarımızı anlatmıyoruz. Bu konuları anlamayacak insanlara bunları anlatmakla vakit öldürmeyin. "Ben çevremdekilere anlatıyorum ama bana deli gözüyle bakıyorlar" cümlesini her gün bin kere duyuyoruz. Yani siz ilk değilsiniz. Bunlarla kendi vaktinizi ve bizim vaktimizi boşuna öldürmeyin. Niyetiniz varsa hazırlanın. Kaotik zamanlar geldiğinde size boş akıllar verenler ve size deli gözüyle bakanlar dünyada olmayacak.

2. Vakit kaybetmeden hazırlıklarınıza başlayın. Başkalarına hazırlıklarınızdan bahsetmeyin. Günü geldiğinde etraf sallanmaya başladığında o sizi dinlemeyenler sizden evvel kaçıp kurtulmak isteyeceklerdir.

3. Çalışmalarımızı inceleyin ve onlardan edinmeye bakın. Her yer birbirine girmeye başladığı zaman bunlara erişiminiz olmayacak. Boşa yaptığınız onca harcamanız da işinize yaramayacak. Tek işinize yarayacak olan bizim çalışmalarımızdır. Tabi ki bize güvenmiyor ve çalışmalarımıza ileri geri laf ediyorsanız biz iletişimi sonlandırırız. Kimsenin keyfini bekleyecek durumumuz yoktur. Bizden haber bekleyen insanlara faydalı olacağız.

4. Obalardan birisine mutlaka katılın. Hatta birkaçına katılın. Böyle bir çalışmanın dünyada eşi ve benzeri yok. Şu anda en uygulanabilir ve en faydalı projedir. Yarın pişman olmadan bugünden harekete geçin. Yarının ne getireceğini bilemezsiniz. İnternet, elektrik ve iletişim kesilirse bize erişebilmeniz de mümkün olmayacaktır. Ağustos ayındaki sıcaklar Temmuz ayındaki sıcaklardan fazla olacaktır. Bunlar Nibiru'nun ve Güneş'in elektromanyetik dalga atılımları sonucudur. Temmuz ayında birçok ülkede internet ve elektrik kesintileri yaşandı. Ağustos ayında kim bilir neler olur.. Yaşam sizi beklemez.

5. İyi veya kötü kamp malzemeleri alın. Şu sayfada sizin için önerilerimiz bulunmaktadır:

https://www.atalaryolu.com/kamp-malzemeleri 

6. Çalışmalarımız son ana kadar size de fayda sağlayacaktır. O yüzden bu çalışmaları her bakımdan destekleyin. Biz çalışmalarımızı sürdüremezsek siz de neler olup bittiği hakkında haber ve bilgi alamazsınız. Böyle bir zamanda rehber ve lider her şeyden öncelikli gelir.

 

7. Bazı kişiler "bizi korkutuyorsunuz" diyor. Siz daha korkunun ne olduğunu görmediniz. Hadislerde bahsedilen Ahir Zaman konularını bir okuyun. Hristiyanlıkta ve Yahudilikte anlatılan konulara da bir bakın. Dünyanın en dehşetli zamanına hoş geldiniz. Ölürseniz kendinizi şanslı sayın ama ölmezseniz çekeceğiniz çileler her gün katlanarak artacak demektir. Böyle dehşetli zamanlara bugünden hazırlanmazsanız yarın başınıza gelecekleri tahmin bile edemezsiniz. Bugün söylediğiniz mazeretler 1 yıl sonra kendinize çok saçma gelecek ve "keşke bir şeyler yapsaydım" diye dövüneceksiniz. Rahata alıştığınız için şimdi azıcık zora düşmek bile sizde yılgınlığa yol açıyor ve hemen keyfiyete vuruyorsunuz. Bunları duymak ya da düşünmek istemiyorsanız da Küreselci medyası orada.. "Her şey çok harika" deyip duruyorlar. Ama şunu bilin ki; sona kalan dona kalır. O gün geldiğinde ne kimse sizi işitir ve ne de kimse size el uzatır. Çaresizliğinizle baş başa kalırsınız.

Küreselciler ve Siyonistler son 250 yıldır dünyayı bir matrix içine soktular. Yeni yaşam modelleri, yeni ayrıştırma yöntemleri, yeni köleleştirme taktikleri, yeni asimilasyon faaliyetleri, yeni aptallaştırma yemleri icat ettiler. Ulus devletleri ve dinleri ortadan kaldırmak için var güçleriyle mücadele ettiler. 250 yıldır yazdıkları kitaplarda ve makalelerde, verdikleri demeçlerde, yaptıkları sohbetlerde niyetlerini ve çalışmalarını aleni olarak anlatıyorlar. Ancak insanların çoğu ruhunu şeytana satmış durumdadır. Böyle bir dünyada bizim iyiliğimiz için bir şeyler yapmalarını beklememiz mümkün değildir. Binlerce yıldır atalarımız bunlarla çarpıştılar. Neden? Yurdumuzu, devletimizi, milletimizi ve değerlerimizi korumak için. Ama sanki son 20 yılda imana gelmişler de bizim iyiliğimizi istiyorlarmış gibi algı oluşturuluyor ve insanımız aldatılıyor. İnsanın insanı tüketmesinin ötesinde insanın insanı ve dünyayı yok etmesi aşamasına geçildi. Hala boş işler peşinde ömrünü tüketen milyarlarca insan var. Bu düzenin böyle sürmeyeceği aşikardır. Ya Nibiru ya da Küreselciler dünya nüfusunu 3-5 milyon seviyesine çekecektir. Bu tür yıkımlar tarih boyunca çok oldu. Biz de yeni bir tanesini kucaklamanın arefesindeyiz. Bazılarının atıp tuttuğu gibi 300-500 yıl yok. Hadiste "ümmetin ömrü 14. asır ile 15. asır arasında bir zamana kadardır" deniliyor. Şu anda 1444 yılında bulunuyoruz. Yani 56 Hicri yıl var. Bunun 40 yıl İslamiyet'in son dönemi olacaktır. O zaman geriye 6 yıl kalıyor. Yani Tarık'ın gelmesi, Dabbet'ül Arz, Süfyan, Deccal, Hz.İsa'nın gelişi, Melhame-i Kübra, kıtlık ve kuraklık yılları, 3 büyük salgın, Yecüc ve Mecüc gibi pekçok şey için geriye sadece 6 yıl kalmaktadır. Kimse kendini boş lakırdı ve çıkarcı atıp tutma ile kandırmasın. Olaylar başladığında iç içe geçmiş olarak sürüp gidecek ve insanlara asla nefes bile aldırmayacaktır. Kendinize gelmenizde fayda vardır.

bottom of page