top of page

Nibiru gelirken neler oluyor? / What happens when Nibiru arrives?Neden? Nibiru yaklaşıyor ve kıta tektonik plakaları ile diğer bölgesel plakalar harekete geçiyor, birbirine giriyor. Kutuplar yer değiştiriyor. Dünyanın dengesi alt üst oluyor. Nibiru'nun Sayhası duyulduktan sonra daha beterli ile karşı karşıya kalacağız.


Why? Nibiru is approaching, and the continental tectonic plates and other regional plates are moving, entering into each other. The poles are shifting. The balance of the world is turning upside down. After Nibiru's Voice is heard, we will be faced with worse.


191 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Almanya'da da obruklar oluşuyor

A massive #sinkhole has appeared in a field in# Lingenfeld, #Germany, measuring 2 meters in diameter and over 20 meters deep. It’s a stark reminder that the earth beneath our feet isn’t always as stab

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page