top of page

İklim koşullarının değişmesi ve/veya Nibiru'nun geliş süreciyle birlikte meydana gelecek olan 457 metre - 1500 feet su basmalarına dair Türkmenistan ülkesine ait haritalar.
 

Harita Türleri:

* Sadece mavi renkle işaretlenmiş haritalar sadece belirli yükseklikte su basmasından etkilenecek alanları gösterir.

* Detaylı ve renkli işaretlenmiş haritalar farklı yüksekliklerdeki su basması alanlarını gösterir.

* Sadece kırmızı renkle işaretlenmiş haritalar sadece belirli yükseklikte su basmasından etkilenecek alanları gösterir.

* Geniş alan haritaları ise ilgili ülkenin yakın çevresi ve uzak perspektif görünüşlerini gösterir.

TÜRKMENİSTAN ÜLKE SU BASMASI HARİTALARI:

225 metre haritaları: 8 adet
457 metre haritaları: 19 adet

*************

Türkmenistan country maps of 457 meters - 1500 feet flooding that will occur with changing climatic conditions and/or Nibiru's arrival.

Map Types:

* Only maps marked in blue show only areas that will be affected by flooding at certain altitudes.

* Detailed and color-marked maps show areas of flooding at different altitudes.

* Only maps marked in red show only areas that will be affected by flooding at certain altitudes.

* Wide area maps show the near and far perspective views of the relevant country.

TÜRKMENİSTAN COUNTRY FLOOD MAPS:

225 meters maps: 8 pcs
457 meters maps: 19 pcs

Türkmenistan Ülke Su Basması Harita Seti / Türkmenistan Country Flooding Map Set

Stok kodu: BATKEY: 2023TR02-1522
  • Dosya Formatı: ZIP / Sıkıştırılmış Harita Resimleri (Winzip veya Winrar programı ile açılır)
    Winzip ve Wİnrar Bilgisayar Programlarını şirketin kendi websitesi üzerinden ve uygulamasını cep telefonu uygulaması yükleme alanınızdan bularak cihazınıza yüklemeniz gerekmektedir.

    ----

    File Format: ZIP /Compressed Map Images (opened with the Winzip or Winrar program)You need to install the Winzip and WinRAR Computer Programs on your device via the company's own website and by finding the application from your mobile phone application installation area.

bottom of page